Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 04 maja 2017

Maj miesiącem badania predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów – bezpłatne badanie

Data rozpoczęcia: 2017-05-04 08:00
Data zakończenia: 2017-05-31 14:00

Zdjęcie, Maj miesiącem badania predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów – bezpłatne badanie

Badanie skierowane są do osób pełnoletnich, które chcą określić swoje predyspozycje zawodowe w celu właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia , szkolenia zawodowego czy miejsca pracy.

Uczestnik badania wypełnia wybrane testy, pozwalające na poznanie predyspozycji zawodowych oraz kompetencji społecznych.
W badaniu mogą uczestniczyć również osoby nie będące zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Do udziału w zajęciach można zgłaszać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.piotrowska@wup.poznan.pl lub m.linke@wup.poznan.pl

0 Koszyk