Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 23 czerwca 2022

LIV Sesja Rady Miejskiej Leszna

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Sala Sesyjna
Data rozpoczęcia: 2022-06-23 10:00
Data zakończenia: 2022-06-23 11:00

wnętrze sali sesyjnej

Informujemy, że LIV Sesja Rady Miejskiej Leszna odbędzie się 23 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali narad Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15.

Porzadek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna.
 4. Debata nad raportem o stanie Miasta Leszna za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia Prezydentowi Miasta Leszna wotum zaufania - DRUK Nr 712,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowanego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2021 -DRUK Nr 713,
  3. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2021 -DRUK Nr 714.
  4. uznania za zasadny wniosek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – DRUK Nr 723,
  5. zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022 – DRUK Nr 715,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2022-2039 – DRUK Nr 716,
  7.  ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022 – DRUK Nr 717,
  8.  określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2023 – DRUK Nr 718,
  9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK Nr 719
  10.  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK Nr 720,
  11.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy w budynku przy ul. B. Chrobrego 36 w Lesznie – DRUK Nr 721,
  12. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat – DRUK Nr 722,
  13. rozpatrzenia wniosku w sprawie zasad parkowania osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania – DRUK Nr 724,
  14.  rozpatrzenia wniosku w sprawie funkcjonowania basenu odkrytego w Lesznie – DRUK Nr 725,
  15.  rozpatrzenia petycji – DRUK Nr 726,
  16. rozpatrzenia petycji – DRUK Nr 727,
  17.  rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy rondu w rejonie ulic Fabrycznej i Magazynowej – DRUK Nr 728,
  18. nadania nazwy placu w rejonie ulicy 17 Stycznia – DRUK Nr 729
 6. Interpelacje i zarytania radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.leszno.pl i w systemie e-Sesja

Sesję na żywo będzie można oglądać pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/338/rada-miejska-leszna.htm 

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2022-06-23 11:25:17
0 Koszyk