Kwalifikacja Wojskowa 2024

Dodano 2024-02-28 07:56:58 Rozpoczęcie Kwalifikacji Wojskowej 2024

Urząd Miasta Leszna rozpoczyna Kwalifikację Wojskową od 4 do 25 marca 2024 r. (oprócz 6 marca 2024 r.) za wyjątkiem dni wolnych od pracy. Kwalifikację wojskową przeprowadza sie w Lesznie na ul. Opalińskich 1 (Dom Studenta "Komenik" ANS). Wzywani są mężczyźni urodzeni w 2005 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.