Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 15 stycznia 2018

Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej

Miejsce: Centrala
Data rozpoczęcia: 2018-01-15 15:00
Data zakończenia: 2018-01-15 17:00

Zdjęcie, Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej

Zapraszamy na Komisję Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta Leszna VII kadencji, która odbędzie się 15 stycznia 2018 r (poniedziałek) 0 godz. 15:00 w Sali narad Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Przygotowanie miasta do akcji "Zima" z wykazem firm odpowiedzialnych za utrzymanie dróg.
  2.  Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2017 i zatwierdzenie projektu pracy na rok 2018.
  3. Podjęcie stanowiska dotyczącego uchwały Nr XXVI/7/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
  4. Zapoznanie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie skargi na uchwałę  Rady Miejskiej Leszna Nr XLIII/454/202 z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie uchylenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Leszno-Zaborowo w rejonie ulic Złotniczej Chopina i Henrykowskiej w kontekście projektu uchwały na DRUKU Nr 586.
  5. Sprawy różne. 
Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-01-08 14:36:55
0 Koszyk