Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 16 maja 2022

Komisja Rewizyjna

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Sala Sesyjna
Data rozpoczęcia: 2022-05-16 16:00
Data zakończenia: 2022-05-16 17:00

wejście do Urzędu Miasta Leszna

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna odbędzie się 16 maja 2022 roku, godzina 16.00 w sali narad Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2021, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2021 roku.
  2. Sprawy różne.
Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2022-05-06 15:34:39
0 Koszyk