Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 07 kwietnia 2021

Doraźna Komisja kodyfikacyjna Rady Miejskiej Leszna

Miejscowość: Leszno
Miejsce: on-line
Data rozpoczęcia: 2021-04-07 09:00
Data zakończenia: 2021-04-07 10:00

Zdjęcie, Doraźna Komisja kodyfikacyjna Rady Miejskiej Leszna

Informujemy, że posiedzenie doraźnej Komisji kodyfikacyjnej Rady Miejskiej Leszna VIII kadencji, odbędzie się 7 kwietnia 2021 roku (środa) o godzinie 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych dotyczących regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. 
  2. Przystąpienie do prac nad regulaminem Budzetu Obywatelskiego Miasta Leszna, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/94/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21marca 2019 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlk[. z 2019 r. poz.3415 z dnia 02.04.2019), zmienionej Uchwałą Nr XIII/193/2019 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańców Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz.7752 z dn. 12.09.2019).
  3. Sprawy rózne. 

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-04-02 11:43:31
0 Koszyk