Graficzny nagłówek podstrony

Budżet Obywatelski 2018

Rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, w której do dyspozycji mieszkańców jest kwota 1 200 000 złotych. Wzorem ubiegłego roku środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego zostaną podzielone na projekty małe (szacowana wartość musi wynosić między 10.000,01 zł a 150.000,00 zł) oraz projekty duże (szacowana wartość musi wynosić między 150.000,01 zł a 500.000,00 zł. W celu ułatwienia oszacowania wartości zadań przygotowaliśmy tak zwany cennik miejski. Zawiera on przybliżone kwotę potrzebne na realizację projektów. Oszacowując koszty projektu, należy przewidzieć dodatkowe koszty, jak wykonania dokumentacji projektowej w wysokości około 10% wartości zadania.

TERMINARZ:

  • od 07.03 do 22.03.2018 – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych,

  • od 23.03 do 06.04.2018 – I etap weryfikacji formularzy zgłoszeniowych przez Komisję,

  • 11.04.2018 – opublikowanie wstępnej listy projektów „przyjętych” i „odrzuconych”

  • od 14.04 do 16.04.2018 – możliwość złożenia korekty lub wycofania projektu przez Pełnomocnika,

  • od 17.04 do 19.04.2018 - II etap weryfikacji formularzy zgłoszeniowych przez Komisję,

  • 25.04.2018 – opublikowanie końcowej listy projektów „przyjętych”, którym nadane zostaną numery w drodze losowania

  • od 25.04 do 10.05.2018 – głosowanie na projekty poddane pod głosowanie mieszkańców,

  • od 11.05 do 20.06.2018 – weryfikacja kart do głosowania przez Komisję,

  • do 20.06.2018 – ogłoszenie wyników.

Regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28.02.2018r. dostępny jest do pobrania poniżej w załącznikach. Cennik miejski oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w bocznej zakładce strony.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: budzetobywatelski@leszno.pl

 


 

Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-07 13:07:04
0 Koszyk