Graficzny nagłówek podstrony

Budżet Obywatelski 2018

W Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna na rok 2018 do dyspozycji mieszkańców jest kwota 1.200.000 złotych. Wzorem ubiegłego roku środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego zostaną podzielone na projekty małe (szacowana wartość musi wynosić między 10.000,01 zł a 150.000,00 zł) oraz projekty duże (szacowana wartość musi wynosić między 150.000,01 zł a 500.000,00 zł).

Regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28.02.2018r. a także Karta do głosowania stanowący załącznik do Zarządzenia Nr 183/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 20.04.2018r. dostępny jest do pobrania poniżej w załącznikach. Natomiast cennik miejski, formularze, etapy wefyikacji złożonych projektów i zadania ocenione pozytywnie, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców znajduje się w bocznej zakładce strony.

TERMINARZ:

  • od 07.03 do 22.03.2018 – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych,

  • od 23.03 do 06.04.2018 – I etap weryfikacji formularzy zgłoszeniowych przez Komisję,

  • 11.04.2018 – opublikowanie wstępnej listy projektów „przyjętych” i „odrzuconych”

  • od 11.04 do 16.04.2018 – możliwość złożenia korekty lub wycofania projektu przez Pełnomocnika,

  • od 17.04 do 19.04.2018 - II etap weryfikacji formularzy zgłoszeniowych przez Komisję,

  • do 25.04.2018 – opublikowanie końcowej listy projektów „przyjętych”, którym nadane zostaną numery w drodze losowania

  • od 25.04 do 10.05.2018 – głosowanie na projekty poddane pod głosowanie mieszkańców,

  • od 11.05 do 20.06.2018 – weryfikacja kart do głosowania przez Komisję,

  • do 20.06.2018 – ogłoszenie wyników.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: budzetobywatelski@leszno.pl

 


 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2018-06-15 13:01:21
0 Koszyk