Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 08 października 2021

Zofia Rydet. Idę dobrą drogą - wystawa

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
Data rozpoczęcia: 2021-10-08 18:00
Data zakończenia: 2021-11-27 14:00
Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

Plakat ze zdjęciem Zofii Rydet

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na wystawę Zofia Rydet „Idę dobrą drogą” wernisaż wystawy: 8 października 2021, godz. 18.00 Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5 wystawa czynna do 27 listopada 2021.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Współorganizator: Fundacja im. Zofii Rydet
Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka

Tytuł wystawy „Zofia Rydet. Idę dobrą drogą" został zaczerpnięty z „Rozmów o fotografii 1970-1990" Krystyny Łyczywek. Zofia Rydet pisze: Jestem przekonana, że idę dobrą drogą - mam jeszcze tyle planów, tylko trochę za mało życia przed sobą.1 Mając do dyspozycji ograniczoną powierzchnię ekspozycyjną galerii, prezentowane fotografie Zofii Rydet stają się zaledwie namiastką, zapowiedzią jakże ogromnego dorobku, który pozostawiła. W kuratorskim zestawie znalazł się możliwie jak najobszerniejszy przekrój twórczości Artystki. Na wystawie zobaczymy fragmenty cykli: Ślady, Mały człowiek, Czas przemijania, Świat uczuć i wyobraźni (Oczekiwania, Zakochani, Sentymentalna ballada, Fantomy, Obsesje, Macierzyństwo), Przemiany, Epitafium, Nieskończoność dalekich dróg, Dokumentacje, Zapis socjologiczny. Odnosząc się do charakteru wybranych prac, skupiono uwagę na trzech głównych wątkach: motywie drogi, przemijania i kontrastach. Zaskoczeniem okazały się abstrakcyjne w charakterze prace, które są bardzo interesujące pod względem kompozycji, formy, rytmu, struktury. Ujmują swoją „innością”, niefiguratywnymi kadrami, wielością i gęstością form. Stoją one w kontraście do pozostałych fotografii. Dzięki uprzejmości Fundacji im. Zofii Rydet zostaną po raz pierwszy zaprezentowane publiczności. Na wystawie zostaną pokazane także fotomontaże, będą to niepełne cykle: Świat uczuć i wyobraźni oraz Ślady. Szczególne znaczenie dla całości ekspozycji mają prace z cyklu Epitafium (prezentujemy tylko dwie fotografie) dotykające jakże efemerycznych i egzystencjalnych zarazem kwestii relacji międzyludzkich, młodości, starości, życia i śmierci, pamięci, śladu obecności. Prezentację prac Artystki w leszczyńskiej galerii rozpoczynamy cyklem Ślady, ale równie dobrze mógłby kończyć ekspozycję. Cykl, który w bardzo wymowny sposób pozostawia sygnał, znak będący obecnością, śladem obecności.
DROGA Motyw drogi (zarówno w sensie dosłownym i metaforycznym) jest obecny w większości prac Artystki. Droga jako wybór, droga jako wielość napotkanych zdarzeń, miejsc, ludzi, droga jako radość z odkrywania, ale i świadomość istnienia zagadki, tajemnicy, droga jako przeczucie tego, co dalej, ale i wielka niewiadoma. Wreszcie fotografia jako wybór drogi artystycznej i życiowej dojrzałej kobiety, dla której stała się ona językiem wypowiedzi, sposobem rozumienia i opisywania świata.
PRZEMIJANIE Twórczość Zofii Rydet jawi się jako metafora życia, podróży i drogi, która niekoniecznie jest znana. Potęguje ją cykliczność ujęta poprzez przedstawienia wizerunków ludzi od narodzin aż do śmierci, odnajdywana w detalach, które tworzą bardzo osobiste opowieści. Patrzyła na świat z uwagą, zauważała niuanse, które budowały z pozoru oczywisty obraz, ale po dłuższej analizie kierowały uwagę w zupełnie inny, niematerialny wymiar.
KONTRAST
realizm - abstrakcja
fotografia - obiekt - collage
młodość - starość
człowiek - przyroda,
wieś - miasto
podziały społeczne
świat realny - świat uczuć
portret - autoportret,
sacrum - profanum
nagromadzenie
wielość form - asceza, wyciszenie.
Nie sposób jednoznacznie zinterpretować najobszerniejszy cykl jaki stworzyła (Zapis socjologiczny). Ogrom materiału, czas powstawania, wiele dokumentowanych regionów, ludzi ze wsi i miast, wreszcie wnętrza zapełnione galerią przedmiotów, pozostają długo w pamięci. Wizerunki osób fotografowanych z cyklu Zapis socjologiczny zdają się być odmienne choćby od tych
z cyklu Mały człowiek i to nie tylko ze względu na wiek portretowanych, ale przede wszystkim na przekaz emocjonalny zarysowany w gestach, mimice, spojrzeniu. To coś więcej, niż uchwycenie - w statycznym z pozoru układzie - portretowanych osób. Jest bowiem w wizerunkach jakaś magia, poczucie niesamowitości, doniosłości i przeczucia, że odkrywamy przestrzeń, która przemija.

Wydarzenia towarzyszące wystawie
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny

8 października 2021 /piątek/ godz. 18.00
Spotkanie autorskie podczas wernisażu wystawy z osobami zarządzającymi Fundacją
im. Zofii Rydet - Marią Sokół-Augustyńską oraz Zofią Augustyńską-Martyniak.

8 października – 8 listopada 2021
Projekcja filmu „Nieskończoność dalekich dróg” (1990), reż. A. Różycki

8 października 2021 /piątek/
Ogłoszenie konkursu fotograficznego związanego z twórczością Zofii Rydet.

15 października 2021 /piątek/, godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Karolem Jóźwiakiem:
„Dalekie drogi Zofii Rydet”.
Promocja wydawnictwa „Ślady pamięci. Historie Zofii Rydet”

22 października 2021 /piątek/, godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Jarosławem Klupsiem:
„Zapis. Fotografia i odkrywanie nowej rzeczywistości wizualnej”

23 października 2021 /sobota/, godz. 11.00-13.00
Rodzinny warsztat plastyczny „O czym mówi fotografia?”
Prowadzenie: Piotr Cienki

29 października 2021 /piątek/, godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Ewą Pasternak-Kaperą:
„Zofia Rydet inspiruje”

5 listopada 2021 /piątek/, godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Maciejem Szymanowiczem:
„Dokumentalne cykle Zofii Rydet”

19 listopada 2021 /piątek/, godz. 15.30-18.00
„Pomniki codzienności – warsztaty inspirowane twórczością Zofii Rydet”
Warsztat plastyczny dla Podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”
Prowadzenie: - Marta Węglińska, Agnieszka Węglińska - Kobalt Migrating Platform

20 listopada 2021 /sobota/, godz. 10.00-13.00
„Pomniki codzienności – warsztaty inspirowane twórczością Zofii Rydet”
Warsztat plastyczny dla młodzieży.
Prowadzenie: Marta Węglińska, Agnieszka Węglińska - Kobalt Migrating Platform

26 listopada 2021 /piątek/, godz. 18.00
Spotkanie autorskie ze Sławkiem Skrobałą:
„Wobec fotografów. Społeczne role fotografii”
Podsumowanie konkursu fotograficznego związanego z twórczością Zofii Rydet oraz wręczenie nagród.

0 Koszyk