Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 stycznia 2019

Wyremontuj lokal przeznaczony na działalność gospodarczą i zyskaj!

Zdjęcie, Wyremontuj lokal przeznaczony na działalność gospodarczą i zyskaj!

Informujemy, że miasto Leszno oferuje wsparcie polegające na zwolnieniu podatkowym, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr LII/721/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy budynków znajdujących się na terenie miasta Leszna na obszarze rewitalizacji, w części przeznaczonych na działalność handlową (z wyłączeniem działalności z zakresu wynajmu mieszkań). Jednocześnie budynek musi spełniać funkcje mieszkalne. Przedmiotowe zwolnienie przysługuje na okres trzech lat.

Zachęcamy do zapoznania się z wyżej powołaną uchwałą, która jest dostępna na stronie: www.bip.leszno.pl/uchwala/4042

Mamy nadzieję, że zwolnienie będzie impulsem do podjęcia przez Państwa decyzji o remoncie nieruchomości w części przeznaczonej pod działalność gospodarczą, co z kolei przyczyni się do poprawy estetyki, atrakcyjności nieruchomości i aktywizacji gospodarczej na obszarze rewitalizacji miasta Leszna.

Wydziałem merytorycznym odpowiedzialnym za ww. zwolnienie jest Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Leszna (tel. 65 529 81 37).

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-01-14 15:15:17
0 Koszyk