Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 17 listopada 2021

Uzupełniający nabór do LRS

Starszy Pan w fotelu konferencyjnym, pośród innych uczestników konferencji

Od 23 listopada do 29 listopada do godz. 15.30 prowadzony będzie dodatkowy nabór kandydatów do Leszczyńskiej Rady Seniorów.

W wyniku wszystkich naborów wyłonionych zostanie 11 członków Rady w tym:

  • 6 przedstawicieli zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz osób starszych
    w szczególności organizację pozarządową oraz podmiot prowadzący uniwersytet trzeciego wieku
  • 5 przedstawicieli osób starszych zgłoszonych przez grupę co najmniej 15 osób starszych zamieszkałych na terenie miasta Leszna.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXVI/459/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2017 roku
Do formularza powinny być dołączone:

  1. zgoda kandydata do Leszczyńskiej Rady Seniorów na przetwarzanie danych osobowych,
  2. zgoda osób udzielających poparcia kandydatom do Leszczyńskiej Rady Seniorów na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory formularzy dostępne są:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl);
  • w Biurze Obsługi UML przy ul. Karasia nr 15
  • w plikach do pobrania poniżej

Wypełnione zgłoszenia należy składać w kopertach oznaczonych „Leszczyńska Rada Seniorów " oraz danymi kontaktowymi zgłaszającego w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Lesznie przy ul. Karasia nr 15 w Biurze Obsługi (parter) lub wysłać przesyłką pocztową.

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta w Lesznie. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk