Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 28 grudnia 2020

1 klient na 1 stanowisko obsługi

Urząd Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5

Urząd Miasta Leszna informuje, że w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. dopuszczalna liczba Klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jeden Klient na jedno stanowisko obsługi.

Jednocześnie przypominamy, że na wizytę w Urzędzie Miasta Leszna nalezy się wcześniej umówić telefonicznie lub mailowo.

Wykaz adresów mailowych i numerów telefonów do poszczególnych wydziałów znajduje sie na stronie https://leszno.pl/wydzialy_urzedu.html

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-01-05 14:48:21
0 Koszyk