Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 07 stycznia 2019

Rozpoczynamy polsko-turecki projekt

Zdjęcie, Rozpoczynamy polsko-turecki projekt

W ubiegłym roku Leszno jako partner tureckiego miasta Mersin złożyło wniosek o dofinansowanie wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego ochrony środowiska.

Miło nam poinformować, że wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie. Projekt pt. „Partnerstwo dla środowiska pomiędzy Turcją a Polską” rozpocznie się 15 stycznia 2019 i potrwa 12 miesięcy. Całkowity budżet projektu opiewa na 144.423 €, z czego 90% finansowane jest z dotacji a resztę pokrywa miasto Mersin.

Główny cel projektu to polepszenie potencjału administracyjnego i wdrożeniowego miasta Mersin dot. polityki środowiskowej UE na poziomie lokalnym podczas procesu przystąpienia do UE. Rolą Leszna będzie pokazywanie dobrych praktyk i doświadczeń wypracowanych przed akcesją do UE i w trakcie członkostwa, w tym stosowanie unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska.  

Projekt rozpocznie się od wizyty studyjnej przedstawicieli Mersin w Lesznie dotyczącej najlepszych praktyk w kwestiach środowiskowych, która odbędzie się wiosną. W trakcie projektu  przewidziane są także warsztaty dla ekspertów, spotkania grup fokusowych, powstaną wideospoty dotyczące wybranych najlepszych praktyk. Zostanie opracowany  ogólnodostępny kurs on-line w 3 językach (polskim, tureckim i angielskim), który będzie informował m.in. o unijnej polityce dot. zmian klimatu. Powstaną także dokumenty: studium porównawcze dotyczące wdrażania przez oba samorządy horyzontalnego prawodawstwa UE dot. polityk środowiskowych oraz dokument strategiczny dla lepszego udziału społeczeństwa obywatelskiego w politykach środowiskowych administracji lokalnych. Projekt zakończy konferencja podsumowująca w Turcji.

Mersin to duże miasto portowe położone na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego oraz stolica prowincji o tej samej nazwie. Ma ponad 1,7 mln. mieszkańców. Międzynarodowy port w Mersin jest największy w Turcji.

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-01-07 15:22:23
0 Koszyk