Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 09 czerwca 2021

Raport o stanie miasta

Leszno z lotu ptaka

W ubiegły poniedziałek podczas wspólnego, zdalnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej radni poznali Raport o stanie Miasta Leszna 2020. Dokument ma niemal 400 stron. Można go znaleźć na stronie www.bip.leszno.pl.

Obowiązek przygotowywania takiego raportu spoczywa na wszystkich samorządach w Polsce. Na komisji opracowanie prezentował sekretarz miasta Maciej Dziamski. Dyskusji nie było.

Raport to informacja o niemal każdej dziedzinie życia miasta. Zaczyna się od kwestii demograficznych. Dla Leszna nie są one korzystne. W roku 2020 w mieście mieszkało 61.157 osób, o niemal 800 mniej niż w 2019.

Pozytywne wiadomości dotyczą natomiast planów zagospodarowania miasta. W minionym roku uchwalono plany dla 8 kolejnych rejonów Leszna, a to oznacza, że już niemal 81% powierzchni miasta posiada takie dokumenty i wiadomo, w jakim kierunku będą się rozwijać.

W raporcie wymieniono wszystkie inwestycje realizowane przez samorząd w minionym roku, w tym także zadania z Budżetu Obywatelskiego. Są informacje m.in. o nowych firmach, działaniach na rzecz ochrony środowiska i zdrowia, polityce senioralnej i prorodzinnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, rewitalizacji, edukacji, turystyce, sporcie, kulturze, pomocy społecznej, mieszkalnictwie, transporcie, spółkach miejskich i zakładach budżetowych. Na życzenie radnych w raporcie umieszczono także dane dotyczące zatrudnienia w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych. Nowością są działania związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 - z budżetu miasta wydano na nie 2.310.434,93 zł ( w tym na zakup środków ochrony osobistej oraz dofinansowanie karetki i respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie).

Dyskusja nad raportem odbędzie się podczas sesji planowanej na czwartek 24 czerwca. Obrady będą on-line, a ich najważniejszym punktem będą głosowania nad votum zaufania i absolutorium dla prezydenta Leszna.

lm

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-06-09 07:42:50
0 Koszyk