Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 07 września 2020

Nowoczesna, innowacyjna i przyjazna uczniowi

25-lecie III LO

Historia III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie rozpoczęła się 1 września 1995 roku. W miniony piątek szkoła świętowała 25-lecie działalności. Jubileuszowi przyświecały słowa patrona "Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba".

Święto III Liceum Ogólnokształcącego obchodzono 4 września w Miejskim Ośrodku Kultury, w roku szczególnym, bo stulecia powrotu Leszna do macierzy. "Trójka" mieści się w centrum miasta, przy pl. Kościuszki. Jej pierwszym dyrektorem był Antoni Szeniawski.

Pracowaliśmy w bardzo trudnych warunkach. Około 370 uczniów uczyło się na dwie zmiany, bo mieliśmy niewiele pomieszczeń. Na placu boju byłem sam, nie miałem zespołu kierowniczego, ale za to współpracowałem ze wspaniałymi nauczycielami i Radą Pedagogiczną, która nas wspierała - wspominał pierwszy dyrektor.

Z ważnych dat z historii szkoły trzeba wspomnieć 1 września 1995 roku, bo w tym dniu "trójka" zaistniała na mapie edukacyjnej miasta, 4 września 2009 roku kiedy liceum przyjęło imię Juliusza Słowackiego oraz 5 marca 2018 roku kiedy budynek przy pl. Kościuszki stał się w całości własnością miasta oddaną w trwały zarząd III LO.

Możemy pochwalić się kilkoma tysiącami absolwentów, którzy realizują swoje pasje w dorosłym życiu. Z dumą podkreślamy, że szkoła szybko się rozwija i zmienia się - mówił Konrad Kokociński, dyrektor III LO. - Nasza szkoła zyskała miano nowoczesnej, innowacyjnej, przyjaznej dla ucznia, bo rozumiejącej jego potrzeby, przygotowującej do dorosłego życia, a co najważniejsze do egzaminu maturalnego i dalszej edukacji. Stan ten jest efektem rzetelnie prowadzonej edukacji. Dziękuję nauczycielom III Liceum Ogólnokształcącego za wkład pracy włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży.

Obecnie do liceum uczęszcza ponad 700 uczniów, których kształci około 60 nauczycieli.

Dyrektor Kokociński podkreślił, że szkoła ma nowoczesną bazę - boiska wielofunkcyjne, halę piłkarską i strzelnicę. Jest bardzo dobrze postrzegana o czym świadczą liczby kandydatów i przyjętych do liceum. Placówka jest silna także dzięki rodzicom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu III LO.

Prawdziwym fundamentem szkoły są nauczyciele, uczniowie i rodzice - składając jubileuszowe gratulacje mówił wiceprezydent Piotr Jóźwiak. - Jestem przekonany, że szkoła oparta na takich fundamentach ma przed sobą dużą przyszłość. Ogromna liczba chętnych rekrutujących się do tego liceum tylko dowodzi, że te fundamenty są stabilne i stają się jeszcze mocniejsze.

Życzymy, by wszystkie wasze przedsięwzięcia pomyślnie się kończyły i byście doświadczali ludzkiej życzliwości - to jedno ze zdań wypowiedzianych przez Barbarę Kochanek, dyrektor I LO, która mówiła w imieniu wszystkich dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Wśród składających jubileuszowe gratulacje był także Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, który podziękował, że liceum ma klasę piłkarską. Z okazji jubileuszu statuetki Przyjaciela Szkoły przyznano prezydentowi Łukaszowi Borowiakowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej Tomaszowi Malepszemu, dyrektorowi Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie Tadeuszowi Waczyńskiemu, prezesowi firmy Astromal Andrzejowi Stróżykowi oraz Antoniemu Szeniawskiemu, który był pierwszym dyrektorem III LO. Program artystyczny z udziałem młodzieży przygotowała nauczycielka Patrycja Dudziak.

(jrs)

fot. ABC

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-09-07 14:04:22
0 Koszyk