Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 29 maja 2019

Nauczyciele mogą dostać po 1000 zł, pracownicy administracji i obsługi po 500 zł dodatkowego wynagrodzenia.

Zdjęcie, Nauczyciele mogą dostać po 1000 zł, pracownicy administracji i obsługi po 500 zł dodatkowego wynagrodzenia.

W Lesznie kwota pozostała z tytułu niewypłaconych pensji strajkującym nauczycielom sięgnęła ponad 1.900.000 zł. Od jakiegoś czasu trwała dyskusja w jaki sposób pieniądze te powinny zostać spożytkowane przez samorząd.

Już wcześniej wiceprezydent Jóźwiak informował, że ta kwota w całości zostanie przeznaczona na cele oświatowe. Trwały jednak rozmowy i analizy, jak ją wydać. Środki zostaną ostatecznie przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów leszczyńskich szkół, a także na częściowe doposażenie niektórych szkół. Pracownicy oświatowi, a w szczególności nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, w Lesznie będą mogli także wnioskować o nagrody z okazji 100-lecia powrotu Leszna do macierzy. Ostateczna decyzja w tej sprawie została skonsultowana z szefami klubów Rady Miejskiej Leszna oraz związkami zawodowymi - Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, oświatową Solidarnością oraz Solidarnością 80.

- Mamy ostateczne przekonanie, że nie ma podstaw ani prawnych możliwości wypłat nauczycielom rekompensat za strajk. Tego rodzaju działanie stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych - mówi Piotr Jóźwiak. - Dlatego postanowiliśmy przeznaczyć te pieniądze m. in. na wypłatę dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia z okazji 100-lecia powrotu Leszna do macierzy w wysokości 1000 złotych. Każdy nauczyciel będzie mógł złożyć wniosek o jego przyznanie. To będzie najważniejsze wydarzenie w przyszłym roku szkolnym. Chcemy włączyć w nie jak najwięcej osób oraz zorganizować wiele wydarzeń bezpośrednio związanych z rocznicą.    

Tego rodzaju dodatkowe wynagrodzenie nie jest w żaden sposób związane ze strajkiem. Będą mogli o nie wnioskować wszyscy nauczyciele bez względu na to, czy brali udział w strajku czy też nie. Warunkiem otrzymania świadczenia będzie, aby wnioskujący zaproponował jakieś dodatkowe działania związane z rocznicą wydarzeń z 17 stycznia 1920 roku, kiedy to Leszno po latach zaborów, I wojny światowej i Powstaniu Wielkopolskim wróciło do granic niepodległej i wolnej Rzeczypospolitej. W szczególności może to być np. organizacja konkursów, dodatkowych lekcji, zawodów sportowych i innych działań, których przesłaniem będzie promowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Miasto Leszno.  Dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500 złotych otrzymają także wszyscy pracownicy niepedagogiczni placówek oświatowych. 

Ostatecznie o przyznaniu nagród nauczycielom i pracownikom administracji decydować będą radni. Muszą zmienić regulamin, na podstawie którego wypłacane są takie świadczenia.

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-05-29 08:37:02
0 Koszyk