Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 11 lipca 2019

Komunikat - susza

Zdjęcie, Komunikat - susza

Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę informuje, że wnioski o szacowanie szkód można składać w Urzędzie Miasta Leszna tylko przed dokonaniem zbiorów (szacowaniu podlegają jedynie uprawy z których nie zebrano plonów).

W/w wnioski można pobrać w Biurze Gospodarki Komunalnej lub Wydziale Ochrony Środowiska UM Leszna (ul. Wałowa 5).

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-07-11 14:18:47
0 Koszyk