Projekt planu do wglądu

Dodano 2020-10-20 13:46:16 Informujemy, że w dniach od 22 października 2020 roku do 16 listopada 2020 roku można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej i Dożynkowej w Lesznie.

Projekt można zobaczyć w siedzibie Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. 24, w godz. od 07:30 do 15:30. Jednocześnie informujemy, że projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna http://bip.leszno.pl/obwieszczenia/42 (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu).
Nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się dyskusja publiczna w dniu 23 października 2020 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, o godz. 15:30.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://bip.leszno.pl/obwieszczenie/7511/obwieszczenie