Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 18 lipca 2019

XI sesja Rady Miejskiej Leszna

Miejscowość: Leszno
Miejsce: ul. Kazimierza Karasia 15
Data rozpoczęcia: 2019-07-18 14:00
Data zakończenia: 2019-07-18

Zdjęcie, XI sesja Rady Miejskiej Leszna

Zapraszamy 11. sesję Rady Miejskiej Leszna, która odbędzie się 18 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00, w sali narad Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.

3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1) zmieniająca Uchwałę nr V/53/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019 – DRUK Nr 160,

   2) zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019 – DRUK Nr 161,

   3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048 – DRUK Nr 162,

   4) zaciągnięcia pożyczki Jessica2 na realizację projektu inwestycyjnego z elementami studium wykonalności w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014-2020 na realizację zadania pn.: “Termomodernizacja budynku Zespołu         Szkół nr 4 przy  ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie – DRUK Nr 163,

   5) regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli – DRUK Nr 164,

   6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gajowej, Sosnowej, Topolowej i torów kolejowych – DRUK Nr 165,  

   7) zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – DRUK Nr 166,

   8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK Nr 167,

   9) zmieniająca Uchwałę nr IX/126/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie opracowania strategii wdrożenia możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań dążących do wyeliminowania ze stosowania na terenie Miasta Leszna jednorazowych           opakowań, naczyń  i sztućców wykonanych z plastiku pn. „Leszno wolne od plastiku” – DRUK Nr 168,

  10) rozstrzygnięcia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie  – Druk Nr 169,

  11) rozstrzygnięcia petycji dotyczącej przeniesienia przystanku autobusowego przy placu Obrońców Warszawy w inne miejsce – DRUK Nr 157.

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Wolne głosy i wnioski.

7.  Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.leszno.pl 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-07-12 14:38:28
0 Koszyk