Graficzny nagłówek podstrony

Treść dokumentu

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017- 2027 sporządzono w ramach projektu "Nowe Tory- Centrum Leszna po kolei" (więcej o projekcie tutaj) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w konkursie dotacji pt. "Modelowa Rewitalizacja Miast", prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju.

Przedmiotem konkursu jest wspracie jednostek samorządu terytotorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 przyjęty został w dniu 26.10.2017r. uchwałą nr XLI/530/2017 Rady Miejskiej Leszna.

Treść uchwalonego dokumentu wraz z prezentacją GPR znajdują się w załączonych plikach.

0 Koszyk