Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 26 kwietnia 2017

Rozpoczynamy konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 - 2027

Zdjęcie, Rozpoczynamy konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 - 2027

Zakończyliśmy intensywne prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Leszna. Zachęcamy do zapoznania się oraz zgłaszania uwag, poprzez:

  • wypełnienie i dostarczenie formularza uwag osobiście lub drogą korespondencyjną na adres Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna: Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno,
  • przesłanie wypełnionego formularza elektronicznie, na adres: rewitalizacja@leszno.pl bądź przez portal www.konsultacje.leszno.pl
  • podczas spotkań, spacerów i debaty, na których omówione zostaną założenia Programu. Szczegółowe terminy i miejsca podane zostaną każdorazowo z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.

Konsultacje potrwają do 17 maja 2017 r., w przypadku uwag przesłanych drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu do Urzędu.

Zachęcamy do aktywnego udziału!

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Promocji i Rozwoju Miasta Leszna, pod nr telefonu 65 529 46 35 lub mailowo: rewitalizacja@leszno.pl

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 sporządzono w ramach projektu pn.: „Nowe tory - centrum Leszna po kolei” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w konkursie dotacji pt. „Modelowa rewitalizacja miast”, prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju, dotyczącym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2017-04-27 07:59:06
0 Koszyk