Graficzny nagłówek podstrony

Projekt NOWE TORY – Centrum Leszna po kolei

Leszno znalazło się wśród 20 miast, które otrzymały dotację na projekty w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast. Projekt Leszna był drugim pod względem wartości projektem w Polsce, otrzymaliśmy prawie 4 mln zł dotacji. Kwota ta stanowiła 90% całkowitych kosztów projektu. Leszno dołożyło tylko 10%. Projekt pn. NOWE TORY – CENTRUM LESZNA PO KOLEI realizowany był od marca 2016 roku do grudnia 2019 roku.

Założeniem konkursu było wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów rewitalizacji oraz modelowych rozwiązań, z których będą mogły korzystać także inne samorządy.

Efektem projektu nie były nowe budynki, elewacje czy parki, ale przygotowanie się pod względem koncepcyjnym, planistycznym, studialnym dla przeprowadzenia długotrwałego, przemyślanego i skutecznego procesu rewitalizacji Leszna.

Koncepcja rewitalizacji w ramach projektu Leszna zakładała stworzenie kompleksowego modelu zrównoważonego rozwoju centrum Leszna przy instrumentalnym wykorzystaniu zdegradowanych terenów pokolejowych.

Przez prawie cztery lata udało się zrealizować szereg działań z różnych sfer funkcjonowania miasta i mieszkańców na obszarze rewitalizacji. Działania te się przenikały, uzupełniały.

Przedstawiono je poniżej.

 

 


Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk