II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

Piotr Jóźwiak, II Zastępca Prezydenta Miasta LesznaDr Piotr Jóźwiak 

Urodził się w 1984 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego UAM – autor pracy doktorskiej z zakresu prawa karnego i prawa sportowego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w kilku dziedzinach prawa wydanych w pracach zbiorowych i renomowanych czasopismach, członek redakcji „Kwartalnika Prawno – Kryminalistycznego”. Jako pracownik naukowy jest adiunktem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Do grudnia 2014 prowadził kancelarię adwokacką. W latach 2013 – 2014 wiceprezes KS Unia Leszno. W latach 2008 – 2012 członek Rady Programowej TVP Poznań. Ma żonę Emilię i synów Wojciecha i Antoniego. Interesuje się historią, sportem, sztuką i literaturą, lubi podróżować.