Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 25 stycznia 2022

Nadzwyczajna XLVIII Sesja RM Leszna

Miejscowość: Leszno
Miejsce: online
Data rozpoczęcia: 2022-01-25 12:00
Data zakończenia: 2022-01-25 13:00

Otwarty laptop, notes i telefon komórkowy

Informujemy, że Nadzwyczajna XLVIII Sesja Rady Miejskiej Leszna odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 roku o godzinie 12:00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad zaproponowany przez Prezydenta Miasta Leszna we wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Leszna:

 1. Otwarcie obrad.
 2.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1.  zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszn na rok 2022 – druk nr 639,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2022 – 2039 – druk nr 640,
  3. deklaracji zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2022 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – druk nr 641,
  4. zmieniająca Uchwałę nr LII/713/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – druk nr 642,
  5. ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych – druk nr 643.
 3. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna link: bip.leszno.pl  i w systemie e-Sesja link:esesja.pl.

Obrady rozpoczną się o godz. 12.00. Można je będzie oglądać w internecie na esesja.tv

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2022-01-27 10:37:48
0 Koszyk