Graficzny nagłówek podstrony

Zagospodarowanie Nowego Rynku

Zdjęcie, Zagospodarowanie Nowego Rynku

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej dla Nowego Rynku (wielobranżowy projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę) powstało w oparciu o koncepcję zawartą w zwycięskiej pracy konkursowej.

Celem Konkursu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej Polskiej było opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej i programowo-przestrzennej rewitalizacji fragmentu śródmieścia Leszna w zakresie zagospodarowania placu Jana Metziga i Nowego Rynku wraz z częścią ciągu drogowego Alei Zygmunta Krasińskiego, jako elementu będącego powiązaniem przestrzenno – funkcjonalnym między tymi placami.

Przedmiotem Konkursu było m.in. zaproponowanie nowego zagospodarowania Nowego Rynku (z utrzymaniem funkcji targowej – handlowo-usługowej i imprezowej), które połączą komunikację (kołową, pieszą, rowerową) ze strukturą zieleni, oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi, stoiskami – straganami (halą targową, targowo – kulturalną) i innymi elementami wyposażenia przestrzeni śródmiejskiej – w obrębie układu przestrzennego terenu objętego konkursem i jego otoczenia, z uwzględnieniem funkcji mieszkaniowych, handlowo-usługowych, kulturalnych, publicznych itp.

Więcej informacji o konkursie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej Polskiej na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy nimi znajduje się TUTAJ 

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk