Graficzny nagłówek podstrony

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA NOWEGO RYNKU I PLACU JANA METZIGA W LESZNIE ORAZ POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNYCH POMIĘDZY NIMI

Miasto Leszno ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i Placu Jana Metziga w Lesznieoraz powiązań między nimi. 

Celem konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru fragmentu centrum miasta Leszna. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne, estetyczne, użytkowe i komunikacyjne tworzące atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń śródmiejską o zróżnicowanym charakterze. Proponowane rozwiązania winny umożliwiać jak najwięcej interakcji pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno - użytkowym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru objętego konkursem i jego otoczenia. Autorowi najlepszej koncepcji zostaną powierzone dalsze prace projektowe na podstawie pomyślnie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

TERMINARZ KONKURSU: 
Ogłoszenie Konkursu 30 marca 2017 r. 
Składanie pytań w sprawach formalnych do 25 kwietnia 2017 r. 
Odpowiedzi na pytania w sprawach formalnych do 28 kwietnia 2017 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco) 
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 11 maja 2017 r. 
Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu 26 maja 2017 r. 
Składanie pytań w sprawach merytorycznych do 30 czerwca 2017 r. 
Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych do 5 lipca 2017 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco) 
Składanie prac konkursowych 31 sierpnia 2017 r. 
Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac 29 września 2017 r. 
Wystawa pokonkursowa od 29 września -17 października 2017 r.

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk