Projekty Terenowego Komitety Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

Dodano 2024-02-09 10:47:10 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie oferuje kompleksową pomoc osobom i rodzinom w kryzysie, zwłaszcza w przypadku przemocy domowej i konfliktów rodzinnych. Dostępne formy pomocy obejmują interwencję kryzysową, porady prawne, edukację, terapię oraz warsztaty dla dorosłych i dzieci.

W 2024 roku Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zachęca mieszkańców Miasta Leszna do wzięcia udziału w dwóch projektach.

Z pierwszego projektu pn. "Pomoc w Ośrodku Interwencyjno - Readaptacyjnym mieszkańcy mogą skorzystać z następującego wsparcia: 

 • zapewnienie schronienia w Hostelu OIR (kobiety i dzieci),
 • interwencja kryzysowa,
 • konsultacje i porady (także prawne),
 • edukacja i informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach,
 • wspomaganie w podejmowanych działaniach,
 • rzecznictwo interesów,
 • pomoc w załatwieniu różnego spraw w urzędach i instytucjach,
 • grupowe warsztaty kształcące umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców, czyli Wychowanie bez porażek – część 1" (dwie edycje),
 • grupowe zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla osób dorosłych doświadczających przemocy „Wsparcie”,
 • zajęcia w ramach grupy społeczności kobiet mieszkających w Hostelu OIR o charakterze readaptacyjnym „Razem łatwiej”,
 • zajęcia o charakterze readaptacyjnym dla kobiet i dzieci mieszkających w Hostelu OIR.

Ośrodek jest miejscem udzielającym kompleksowej pomocy ambulatoryjnej osobom i rodzinom w kryzysie, zwłaszcza w sytuacji przemocy domowej, konfliktów rodzinnych, spraw opiekuńczo-wychowawczych i innych, podejmowaniem działań w zakresie interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniem przemocy oraz działań o charakterze readaptacyjnym, mających na celu przywrócenie umiejętności osób/rodzin niezbędnych do wykonywania ról społecznych.

 

 W ramach drugiego projektu pn. "Przeciwdziałanie kryzysom” osoby dorosłe, dzieci, rodziny mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 • konsultacje, porady, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne, terapia krótkoterminowa, terapia indywidualna, terapia małżeńska, terapia rodzinna, mediacje rodzinne, edukacja i wspomaganie w podejmowanych działaniach, itp.,
 • warsztaty dla rodziców i opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie wychowania dziecka - raz w miesiącu,
 • warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci,
 • warsztaty kształcące umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców, czyli Wychowanie bez porażek – część 1".

 

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW:

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie,

ul. Słowiańska 59 b,

tel. 65 520 27 32

Poniedziałek - godz. 13:30 - 15:30

Wtorek – godz. 8:30 – 18:30

Środa – 8:00 – 13:00

 

Ośrodek Interwencyjno– Readaptacyjny w Lesznie,

ul. Niepodległości 27 c,

tel. 65 529 98 65

Piątek – 16:00 – 19:00

 

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka www.tkopd.leszno.pl  oraz do kontaktu drogą mailową: centrum@tkopd.leszno.pl