Projekt budżetu Leszna na rok 2023

Dodano 2022-11-23 07:59:56 W piątek prezydent Leszna Łukasz Borowiak i skarbnik miasta Grażyna Hałupka przedstawili radnym projekt budżetu samorządu na rok 2023.

Praca nad projektem budżetu miasta nigdy nie należała do łatwych. W minionych latach miasto planowało i realizowało duże, wieloletnie inwestycje, jak na przykład przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta, czy budowa nowej siedziby biblioteki miejskiej – mówiła Grażyna Hałupka.

Dodatkowo samorząd zmaga się ze skutkami pandemii koronawirusa i wybuchu wojny w Ukrainie. Przede wszystkim jednak miasto musi radzić sobie z rosnącą inflacją, rosnącymi cenami energii, materiałów, usług, czy regularnie podwyższanym minimalnym wynagrodzeniem. A to wszystko przy ciągle malejących dochodach gminy. Z samego tylko udziału w podatku PIT miasto Leszno w 2023 roku otrzyma o ok. 6 mln zł mniej niż w bieżącym roku.

Władze Leszna chcą przede wszystkim kontynuować rozpoczęte zadania, a także zrealizować te, na które udało się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (np. z Polskiego Ładu, środków unijnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Będą to: termomodernizacja SP10, modernizacja SP13, budowa Leszczyńskiego Centrum Nauki i termomodernizacja Bursy Międzyszkolnej nr 1, budowa ulicy Budowlanych. Całkowicie z własnych pieniędzy miasto chce wykonać pełnobranżową dokumentację przebudowy ulicy Święciechowskiej, rozpocząć budowę budynków komunalnych przy ul. Gajowej, rozpocząć modernizację Pływalni „Akwawit”, wymienić wszystkie parkomaty w mieście, wybudować drogę i oświetlenie przy zbiorniku w Zaborowie, wykonać nawierzchnię ulic Miłej i Wiosennej oraz oświetlenie przy ul. Słonecznikowej, Żytniej i Pszenicznej. W projekcie budżetu zaplanowano także 2,5 mln zł na przyszłoroczną edycje Budżetu Obywatelskiego.

Przyglądając się finansowym planom Leszna na przyszły rok należy także wziąć pod uwagę dynamicznie zmieniające się przepisy prawa. Zmiany wprowadzone w Rządowym Funduszu Polski Ład umożliwiają dokonywanie zmian w projektach, na które już przyznano dofinansowanie. Planujemy, że dzięki rezygnacji z modernizacji Pl. Metziga i Nowego Rynku, uda nam się rozpocząć modernizację pływalni Akwawit. To bardzo oczekiwana inwestycja.

A przechodząc do szczegółów i liczb, w projekcie budżetu Miasta Leszna na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 450.590.374,31 zł, a wydatki – 466.155.238,71 zł.

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 415.433.526,48 zł oraz wydatki majątkowe – 50.721.712,23 zł.

2023 rok ma się zamknąć deficytem w kwocie 15.564.864,40 zł, przychodami w kwocie 29.937.748,08 zł, w tym planowana jest emisja obligacji komunalnych   kwocie 12.500.000,00 zł i rolne środki w kwocie 17.437.748,08 zł oraz rozchody w kwocie 14.372.883,68 zł, które są przeznaczone na spłatę obligacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego. Na koniec 2023 roku prognozuje się zadłużenie w kwocie 239.056.062,54 zł. Kwoty zadłużenia i jego obsługi spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Jak co roku, ogromna część budżetu Leszna to środki na zadania oświatowe. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Dodatkowo na 2023 rok należało zaplanować wydatki związane z wynajęciem pomieszczeń dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10, której termomodernizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Na zakończenie prezentacji skarbnik miasta zaznaczyła, że budżet Leszna na rok 2023 jest konstruowany w sytuacji kryzysu ekonomicznego i energetycznego oraz wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą, a rzutującej na cały świat. Skromne dochody i rosnące wydatki zmuszają nas wszystkich do maksymalnych oszczędności, ograniczenia realizowanych zadań i żelaznej dyscypliny.