Po 2.500 zł na laptop

Dodano 2022-10-14 09:59:51 Aktualizacja z dnia 01.06.2023 r.

przypominamy, że Beneficjenci, którzy w ubiegłym roku otrzymali sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, zobowiązani są do złożenia w czerwcu Oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy Darowizny.

Dokument do pobrania na stronie https://leszno.pl/Wazne_przypomnienie_-Granty_PPGR.html

 


142 wnioski o zakup laptopa w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” wpłynęły do Urzędu Miasta Leszna. W Wydziale Edukacji można sprawdzić, które z nich przeszły pozytywnie etap weryfikacji. 

Miasto Leszno otrzymało 310.000 zł na wypłatę grantów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.  Zainteresowanie projektem było tak duże, że konieczne było obniżenie kwoty dofinansowania do 2.500 zł (z pierwotnych 3.500,00 zł.).

Złożenie przez Miasto ostatecznego wniosku o dofinansowanie projektu poprzedziła szczegółowa i pracochłonna weryfikacja informacji podanych w złożonych przez mieszkańców wnioskach – oświadczeniach. Po dokładnej ocenie formalnej okazało się, że 124 wnioski były poprawne i kwalifikują się do dofinansowania. 18 wniosków odrzucono z następujących powodów:

  • krewny nie pracował w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (był to inny zakład niż PPGR),
  • brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w zlikwidowanym PPGR,
  • wnioskodawca otrzymał środki na zakup sprzętu komputerowego z innego programu,
  • wnioski złożone zostały na nieuprawnione dzieci (przedszkolaki / studenci)- wnioski pozostały bez rozpatrzenia.

Prosimy mieszkańców, którzy złożyli wniosek o grant w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna, celem sprawdzenia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i umieszczenia wnioskodawcy na liście osób, które otrzymają sprzęt. Nr kontaktowy:  65 537 36 60.

Informacje o sposobie przekazania sprzętu znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

Prosimy śledzić informacje nt. programu Granty PPGR na naszej stronie internetowej www.leszno.pl, gdzie na bieżąco będziemy informować o podejmowanych krokach.

logotypy programu

Pliki do pobrania