Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 marca 2020

Koronawirus - komunikat miasta

Siedziba Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczą rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz napływającymi z różnych organów i instytucji informacjami i dyspozycjami, władze Leszna przekazują najważniejsze informacje w zakresie funkcjonowania miasta.

Na dzień 10 marca godz. 15.00 władze Miasta Leszna nie rekomendują zamykania szkół i przedszkoli.

Wprowadzamy jednak pewne ograniczenia odnośnie placówek miejskich.

I tak, co najmniej do końca marca,:

Edukacja

Rekomendujemy dyrektorom szkół, aby przenieść na późniejszy termin wszystkie konkursy i zawody międzyszkolne, międzypowiatowe, międzywojewódzkie etc.

Zalecamy ograniczenie do maksimum wyjazdów, wycieczek, wymian, praktyk, staży etc.

11 marca odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych celem omówienia aktualnej sytuacji.

Sport

Wyłączamy Środowiskową Pływalnię Edukacyjną z użytkowania.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów wszystkie imprezy masowe są odwołane, a w innych przypadkach będziemy się konsultować ze związkami sportowymi.

Rekomendujemy, aby imprezy niepodlegające ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, np. amatorska liga siatkówki, koszykówki, zostały odwołane lub odbyły się w późniejszym terminie.

2 najbliższe sparingi Unii Leszno odbędą się bez udziału publiczności.

Kultura

Odwołujemy wszystkie imprezy kulturalne organizowane przez podległe Miastu instytucje kultury (Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, Teatr Miejski w Lesznie) od 11 marca do końca miesiąca. Poza tym instytucje te prowadzą swoją normalną statutową działalność.

Rekomendujemy organizatorom innych imprez - także charytatywnych - zmianę terminu tych imprez.

Dom Pomocy Społecznej

W Domu Pomocy Społecznej wczoraj, 9 marca, wprowadzono zakaz odwiedzin.

Stacja Biznes

Odwołujemy wszystkie wydarzenia zaplanowane w Stacji Biznes na najbliższe tygodnie. O nowych terminach tych wydarzeń poinformujemy w późniejszym terminie.

Urząd Miasta Leszna

Urząd Miasta Leszna pracuje normalnie. Także w zakresie obsługi klientów. Zamówiliśmy dodatkowe środki myjące i dezynfekujące, które będą używane w istniejących w urzędzie dozownikach do mydła. W miejscach intensywnej obsługi interesantów będziemy również korzystać z jednorazowych chustek dezynfekcyjnych, które posłużą do wycierania klamek, balustrad czy poręczy. Urząd Miasta Leszna sprzątany jest codziennie – w tej chwili zwrócimy szczególną uwagę na czyszczenie klamek i poręczy.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-03-11 09:50:03
0 Koszyk