Graficzny nagłówek podstrony

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości za remont elewacji

Możliwość uzyskania zwolnienia dotyczy właścicieli lub zarządców nieruchomości pod warunkiem wykonania remontu elewacji  - co najmniej po stronie ulicy, przy której jest położony budynek. Kwestię zwolnienia z podatku od remontowanych kamienic położonych w obszarze rewitalizacji reguluje Uchwała Rady Miasta Leszna nr XII/138/2015 ze zmianami.  

Zgodnie z uchwałą, o zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się właściciele remontowanych kamienic położonych przy ulicach: Aptekarskiej, Bocznej, Bolesława Chrobrego, Brackiej, Gabriela Narutowicza (po stronie wschodniej ulicy do nr 40, po stronie zachodniej ulicy do nr 57), Grodzkiej, Kościelnej, Królowej Jadwigi, Krótkiej, Leszczyńskich (po stronie wschodniej ulicy do nr 43A, po stronie zachodniej ulicy do nr 36), Łaziebnej, Małej Kościańskiej, Małej Kościelnej, Ofiar Katynia, Plac Powstańców, Rynek, Słowiańskiej, Średniej, Świętojańskiej, Tylnej, Wałowej, Wolności, Waleriana Wróblewskiego, Więziennej, Zakątek, Zielonej). 

Zwolnienie nie dotyczy budynków lub ich części: 

  • objętych zwolnieniem od podatku od nieruchomości na mocy odrębnych przepisów, w tym art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  
  • na których zostały zainstalowane nośniki informacji wizualnej bez uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, opinii i pozwoleń w przypadku, gdy przepisy prawa tego wymagają,  
  • których remont wykonano niezgodnie z przepisami prawa, pozwoleniami, uzgodnieniami lub opiniami uzyskanymi w związku z realizowanymi pracami.

Zwolnienie od podatku przysługuje na okres od 1 roku do lat 10 i zależy od kwoty poniesionych wydatków na przeprowadzenie remontu elewacji budynku oraz od kwoty podatku od nieruchomości ustalonego, zadeklarowanego lub określonego podatnikowi za nieruchomość w skład której wchodzi wyremontowany budynek, w roku podatkowym, w którym zakończono remont - według stanu na dzień 31 grudnia. 

Zwolnienie ma zastosowanie do remontu elewacji zakończonego po wejściu w życie uchwały.

Zwolnienie jest pomocą de minimis, jeżeli przysługuje przedsiębiorcy.  Uchwałę o zwolnieniach z podatku stosuje się do 30 czerwca 2021 roku. 

Kliknij i zapoznaj się z uchwałą oraz aktualnymi zmianami z roku 2018.

Więcej informacji o możliwościach ubiegania się o zwolnienie z podatku i potrzebnych dokumentach udziela Wydział Podatków i Opłat, tel.: +48 65 529 81 46 mail: podatki@leszno.pl 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-02-05 09:37:55
0 Koszyk