Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości za remont elewacji

Możliwość uzyskania zwolnienia dotyczy właścicieli lub zarządców nieruchomości pod warunkiem wykonania remontu elewacji  - co najmniej po stronie ulicy, przy której jest położony budynek. Kwestię zwolnienia z podatku od remontowanych kamienic położonych w obszarze rewitalizacji reguluje Uchwała nr XXXVII/479/2021 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 marca 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą, o zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się właściciele remontowanych kamienic położonych przy ulicach: Aleje Zygmunta Krasińskiego, Aptekarskiej, Bocznej, Bolesława Chrobrego, Brackiej, Narutowicza (nr parzyste do 40, nr nieparzyste do 57), Grodzkiej, Sebastiana Klonowicza, Kościelnej, Królowej Jadwig, Krótkiej, Leszczyńskich (po stronie wschodniej ulicy do nr 43A, po stronie zachodniej ulicy do nr 36), Łaziebnej, Małej Kościańskiej, Małej Kościelnej, Karola Marcinkowskiego (od nr 1 do nr 5 oraz 12 do 18), Niepodległości (nr parzyste do 34, nieparzyste do 37a), Ofiar Katynia, Plac Jan Metziga, Plac Nowy Rynek, Plac Powstańców, Rynek, Słowiańskiej, Średniej, Świętojańskiej, Tylnej, Wałowej, Wąskiej, Wolności, Waleriana Wróblewskiego, Więziennej, Zakątek, Zielonej.

Zwolnienie nie dotyczy budynków lub ich części: 

  • objętych zwolnieniem od podatku od nieruchomości na mocy odrębnych przepisów, w tym art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • na których zostały zainstalowane nośniki informacji wizualnej bez uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, opinii i pozwoleń w przypadku, gdy przepisy prawa tego wymagają,
  • których remont wykonano niezgodnie z przepisami prawa, pozwoleniami, uzgodnieniami lub opiniami uzyskanymi w związku z realizowanymi pracami.

Zwolnienie od podatku przysługuje na okres od 1 roku do lat 10 i zależy od kwoty poniesionych wydatków na przeprowadzenie remontu elewacji budynku oraz od kwoty podatku od nieruchomości ustalonego, zadeklarowanego lub określonego podatnikowi za nieruchomość w skład której wchodzi wyremontowany budynek, w roku podatkowym, w którym zakończono remont - według stanu na dzień 31 grudnia. 

Zwolnienie ma zastosowanie do remontu elewacji zakończonego po wejściu w życie uchwały.

Zwolnienie jest pomocą de minimis, jeżeli przysługuje przedsiębiorcy.  Uchwałę o zwolnieniach z podatku stosuje się do 31 grudnia 2023 roku. 

Kliknij tutaj i zapoznaj się z uchwałą.

Więcej informacji o możliwościach ubiegania się o zwolnienie z podatku i potrzebnych dokumentach udziela Wydział Podatków i Opłat, tel.: +48 65 529 81 44 mail: podatki@leszno.pl 

Wyżej przedstawione informacje mają charakter informacyjny. Warunkiem uzyskania danego zwolnienia jest spełnienie warunków przedstawionych w treści stosownej uchwały, wypełnienie odpowiednich załączników i dostarczenie odpowiednich dokumentów.