Graficzny nagłówek podstrony

Zagospodarowanie placu Jana Metziga

Zdjęcie, Zagospodarowanie placu Jana Metziga

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej dla placu Jana Metziga (wielobranżowy projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę) powstało w oparciu o koncepcję zawartą w zwycięskiej pracy konkursowej.

Celem Konkursu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej Polskiej było opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej i programowo-przestrzennej rewitalizacji fragmentu śródmieścia Leszna w zakresie zagospodarowania placu Jana Metziga i Nowego Rynku wraz z częścią ciągu drogowego Alei Zygmunta Krasińskiego, jako elementu będącego powiązaniem przestrzenno – funkcjonalnym między tymi placami. 

Przedmiotem Konkursu było m.in. zaproponowanie uporządkowania i usystematyzowania zagospodarowania placu Jana Metziga (z utrzymaniem jego krajobrazowego charakteru i funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej).

Więcej informacji o konkursie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej Polskiej na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy nimi znajduje się TUTAJ

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk