Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 05 stycznia 2022

Właściciel wyjaśnia

Strefa Przemysłowa VASA w Lesznie

Wczoraj, 4 stycznia, przedstawiciele Miasta Leszna i Gminy Lipno, wzięli udział w spotkaniu, na którym właściciel zakładu, który ma produkować piankę poliuretanową mającego powstać w bezpośrednim sąsiedztwie Leszna, przedstawił założenia budowy fabryki i jej funkcjonowania. W spotkaniu wzięli udział także autorzy dokumentacji związanej decyzją środowiskową , pracownicy zakładu odpowiedzialni za prowadzenie procesów technologicznych, które będą tam zastosowane oraz lokalni dziennikarze.

Po przedstawieniu przygotowanych wcześniej materiałów i przekazaniu kluczowych informacji, właściciel zakładu, Pan Thomas Busskamp i jego pracownicy odpowiadali na pytania władz Leszna i Lipna. Większość z nich koncentrowała się na potencjalnej szkodliwości fabryki pianki poliuretanowej i jej wpływowi na otaczające środowisko.

Inwestor zapewniał, że projektowany zakład spełnia wszystkie normy i uzyskał pozytywnie opinie i uzgodnienia wszystkich uczestniczących w prowadzonym postępowaniu administracyjnym organów. Na pytania o emisję szkodliwych dla zdrowia izocyjaninów Pan Thomas Busskamp poinformował, że emisja izocyjaninów będzie znacznie mniejsza od obowiązujących norm. Dodatkowo inwestor zadeklarował montaż filtrów, dzięki którym uda się je ograniczyć do 0,2 mikrograma na m3, podczas gdy norma wynosi 10 mikrogramów na m3. Jego projekt ograniczy w sposób istotny emisję spalin w związku z dużym zmniejszeniem ilości dostaw pianki, realizowanych obecnie na potrzeby bieżącej produkcji. Inwestor zadeklarował wykorzystanie najlepszych dostępnych technik, tak w procesie produkcji jak i w procesie redukcji emisji zanieczyszczeń. Właściciel mającego powstać zakładu wyjaśnił także, że nawet w przypadku awarii i rozlania niebezpiecznych substancji używanych do produkcji pianki, co jest największym zagrożeniem, nie dostaną się one do wód gruntowych, ale zebrane będą w specjalnych wannach wychwytowych. Ponadto dokumentacja zawiera zapisy procedur na okoliczność zdarzeń losowych.

Z przedstawionych informacji, a także uzyskanych do tej pory zgód i opinii wynika, że zakład i prowadzona w nim produkcja będą bezpieczne zarówno dla pracujących tam osób, jak i dla otaczającego je środowiska. Inwestor planuje wybudować zakład z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii i poszanowaniem środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie Mieszkańców Leszna realizowaną inwestycją, Wiceprezydent Adam Mytych poprosił Wójta Gminy Lipno, który prowadzi postępowanie o stały dostęp do informacji w jej sprawie, a także o wydanie decyzji środowiskowej po wcześniejszym przeprowadzeniu otwartej rozprawy administracyjnej. Jednocześnie przypominamy, że trwa proces konsultacji budowy fabryki i ewentualne uwagi zgłaszać można do 7 stycznia br. w Urzędzie Gminy Lipno.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2022-01-05 14:56:22
0 Koszyk