Uproszczona oferta na dofinansowanie zadania – „Rydzynianka dla mieszkańców Leszna”

Dodano 2022-11-24 12:51:11 Na podstawie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę na dofinansowanie zadania pn. „Rydzynianka dla mieszkańców Leszna”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno lub na adres e-mail: mopr@leszno.pl 

Pliki do pobrania