Trasa nr 3 - "Szlakiem wiatraków"

KOLOR TRASY - (JASNOZIELONY) - 42 km
PONIEC - LUBONIA - KOCIUGI - GARZYN - GÓRZNO -ŚWIERCZYNA - WOJNOWICE - OSIECZNA - NOWA WIEŚ - DĄBCZE - RYDZYNA

Jest to trasa dla wytrwałych i zaprawionych rowerzystów. Będzie ona biegła wśród malowniczych jezior, pól, lasów i, urozmaicających ten nizinny krajobraz, wiatraków. Ruszamy w drogę z Ponieca. Jest to miasto o bogatej tradycji. Zwiedzanie możemy rozpocząć od gotyckiego kościoła NMP z I poł. XV w. Warto obejrzeć eklektyczny ratusz z 1843 r. W przedsionku znajduje się waga z kamiennymi odważnikami z 1777 r. - pamiątka po dawnej komorze celnej. Ciekawe są również domy szachulcowe z poł. XVIII i XIX w.

Z rynku ruszamy w kierunku Śmiłowa, Po 5.5 km dojeżdżamy do Luboni. Możemy tu obejrzeć dwór z dwuspadowym dachem z końca XVIII w. W październiku 1831 r. u właściciela wsi, Józefa Morawskiego, przebywał Adam Mickiewicz. Fakt ten upamiętnia tablica na ścianie frontowej dworu. W parku, zobaczymy ławkę z kamieni narzutowych (obwód największego wynosi 653 cm ), zwaną ławką Adama Mickiewicza. Wracamy na szlak i opuszczamy Lubonię, zmierzając do wsi Kociugi. A stamtąd, prosto, polną drogą dojedziemy do Garzyna, do drogi krajowej nr 12. Po jej przejechaniu jedziemy w kierunku Górzna polną drogą, równoległą do drogi asfaltowej.

Po stronie prawej mijamy zabudowania pałacowe i tartak. Zjeżdżamy ostrożnie w dół, po lewej mijając plażę jeziora Górznickiego. Polną drogą podążamy w kierunku Świerczyny. Między polami widzimy po lewej stronie pozostałości wiatraka z XVIII w., własność Tadeusza Prałata, ostatniego żyjącego w tej okolicy młynarza. Za wiatrakiem skręcamy w lewo, mając opłotki wsi z prawej strony. W Świerczynie znajduje się kościółek, którego początki sięgają X wieku. Według źródeł, kościółek powstał w miejscu, gdzie zatrzymał się św. Wojciech, w drodze swej misji do Prus. Następnie jedziemy trzymając się oznaczeń, drogą przez las, do Wojnowic. Za Wojnowicami skręcamy w lewo i zmierzamy do Osiecznej, mijając po prawej stronie jezioro Witosławskie i Drzeczkowskie. W Osiecznej możemy zrobić przerwę i zwiedzić zamek, późnogotycki kościół parafialny, barokowy kościół klasztorny i wiatraki, pochodzące z XVIII w.

Po krótkim odpoczynku, jedziemy dalej w kierunku Leszna. Na wysokości skrzyżowania koło stacji paliw, skręcamy w lewo, a po 270 m w prawo. Nasza trasa biegnie teraz lasami Nadleśnictwa Karczma Borowa, przeciętymi linią kolejową Leszno - Ostrów Wlkp. Po przekroczeniu torowiska, jedziemy nadal lasem, aż do drogi asfaltowej Leszno - Nowa Wieś. Skręcamy w lewo i jedziemy do Nowej Wsi. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo, koło dawnej kuźni i podążamy drogą do Dąbcza. W Dąbczu po prawej stronie widzimy pozostałości po dawnym wiatraku. Dalej, po prawej stronie widzimy kościół parafialny św. Katarzyny z 1666 r., kryty gontem.

Mijamy Dąbcze i zbliżamy się Rydzyny. Po prawej stronie widzimy wspaniały, zrekonstruowany wiatrak - koźlak, jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce. W wiatraku znajduje się Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa. Po odpoczynku możemy wracać lub też zwiedzić starówkę i zamek w Rydzynie.

Rydzyna - wiatrak
Rydzyna - wiatrak

Garzyn - pałac
Garzyn - pałac

Osieczna - wiatraki
Osieczna - wiatraki