Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 09 lipca 2021

Światowy Dzień Ludności

Zdjęcie, Światowy Dzień Ludności

Liczbę wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na świecie szacuje się na 108 miliardów. Obecnie na Ziemi mieszka 7,8 miliardów osób, z czego Polacy stanowią około 0,5 proc. Leszczyniacy to natomiast niecałe 0,2 proc. wszystkich mieszkańców Polski – dokładnie 62 854 osób. Przypadający 11 lipca Światowy Dzień Ludności to okazja, aby spojrzeć na mieszkańców naszego miasta ze statystycznego punktu widzenia.

Przeciętna kobieta mieszkająca w Lesznie ma niecałe 45 lat i jest  prawie półtora roku starsza od przeciętnej Polki. Jest też starsza od statystycznego mieszkającego w naszym mieście mężczyzny, który ma ponad 40 lat i jest pół roku starszy od przeciętnego Polaka.

Wśród wszystkich mieszkających w Lesznie osób przeważają kobiety – jest ich 52 proc. Co ciekawe, ich przewaga widoczna jest dopiero w najstarszej grupie wiekowej. Ze wszystkich 15 192 osób w wieku poprodukcyjnym (czyli powyżej 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn), aż 10 096 to kobiety. W młodszych grupach wiekowych przeważają mężczyźni.

Wynika to z tego, że kobiety żyją dłużej. Chłopiec z podregionu leszczyńskiego urodzony w 2019 r. będzie żył średnio 74,1 lat, natomiast dziewczynka z tego samego rocznika aż 80,7 lat. Rekord świata w długowieczności należy również do kobiety. Najdłużej żyjącą w historii osobą na świecie była pewna Francuzka, która przeżyła dokładnie 122 lata i 164 dni. Kto wie, może kiedyś ten rekord zostanie pobity przez jakąś leszczyniankę albo leszczyniaka?

 

 

*Opracowano na podstawie danych GUS

Opublikował: Anna Krzewina-Woźniak kontakt: akrzewina-wozniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-07-11 10:15:50
0 Koszyk