Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 24 listopada 2021

Seminarium historyczne w Ratuszu (zdjęcia)

Seminarium zorganizowano w leszczyńskim ratuszu

W miniony poniedziałek, odbyło się seminarium historyczne „200 lat Zakładu Karnego w Rawiczu”. Uczestniczyli w nim nauczyciele, w tym członkowie Klubu Aktywnego Historyka działającego przy CDN w Lesznie oraz młodzież ze szkół średnich naszego miasta.

Wina zawsze pociąga za sobą karę, dlatego wymyślono sankcje dla winowajców. Począwszy od świata starożytnego, który już w Biblii czy Kodeksie Hamurabiego  wprowadzał określone kary, po współczesność w której najczęściej izoluje się skazanych od świata zewnętrznego.

Jednym z najbardziej znanych zakładów karnych w Polsce jest Zakład w Rawiczu. Dwudziestego drugiego listopada b.r. na zaproszenie dr Barbary Foryńskiej, doradcy metodycznego z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, w sali reprezentacyjnej ratusza w Lesznie prelekcję „Dwieście lat Zakładu Karnego w Rawiczu” wygłosił  mjr SW w stanie spoczynku, Piotr Bruder.

Prelegent jest absolwentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego i laureatem III  edycji Nagrody Honorowej Instytutu Pamięci Narodowej oddz. Poznań :  „Świadek Historii”  w 2012 r. Podczas swojej pracy badawczej  dokonał kilku istotnych ustaleń dotyczących historii więzienia w Rawiczu lat 1945-1956.Pomógł zlokalizować wiele bezimiennych grobów więźniów  z lat 1939-1956.

Ponadto, jest autorem ponad 20 artykułów dotyczących historii więziennictwa okresu stalinowskiego, współorganizatorem 3 filmów dokumentalnych, organizatorem konferencji, wystaw dotyczących więziennictwa w Polsce.

Seminarium przebiegło w bardzo podniosłym nastroju, bardzo wyczerpująca prelekcja zadowoliła nawet najbardziej wymagającego odbiorcę. Dyskusja i pytania kierowane do prelegenta świadczyły o zainteresowaniu problematyką.

 

Materiał organizatora

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk