Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 05 sierpnia 2020

Rusza nabór wniosków do Student Plus

Ręka trzymająca ksiązkę i torba na tle zielonej tablicy szkolnej

Uwaga studenci - mieszkańcy Leszna! Do końca września 2020 roku w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta przy ul. Przemysłowej możecie składać wnioski o stypendium z programu Student Plus. Macie szansę otrzymywać nawet do 1000 zł miesięcznie przez cały rok akademicki 2020/2021, a więc od października do czerwca.

Program Student Plus jest finansowany w całości przez samorząd miasta. Właśnie zaczyna się jego trzecia edycja. Założenia są takie, żeby co roku pomoc pieniężną otrzymywali studenci, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia - w przyszłości - pracy na terenie Leszna mogły przyczynić się rozwoju miasta.

W pierwszym roku zainteresowanie programem było tak duże (wnioski złożyło ponad 50 osób), że stypendia przyznano aż 13 młodym ludziom. W roku akademickim 2019/2020 stypendystów było 10 (wniosków było około 30).

Aby ubiegać się o stypendium trzeba spełnić kilka warunków. Szczegółowo są one opisane w regulaminie, który można znaleźć na stronie www.leszno.pl w zakładce Dla mieszkańca/Edukacja/Stypendia i zasiłki. Kryteriów jest kilka, m.in. wiek - stypendystą może być osoba, która nie ukończyła 26 lat oraz średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego - nie mniejsza niż 4,0. Trzeba także ukończyć szkołę średnią w Lesznie i przez ostatnie 12 miesięcy przed rozpoczęciem studiów mieszkać w Lesznie.

Każdy student, korzystający z programu Student Plus jest zobowiązany do tego, aby po ukończeniu nauki podjąć pracę w Lesznie - na umowę o pracę lub otworzyć własną działalność i pracować w mieście przez taki czas, przez jaki otrzymywał stypendium

mówi Piotr Jóźwiak, wiceprezydent Leszna, odpowiedzialny za edukację

W komisji, która przyznaje stypendia zasiadają przedstawiciele samorządu, ale także przedsiębiorców. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że stypendia trafiają do studentów kierunków technicznych, jednak wśród stypendystów nie brakuje studentów kierunków medycznych (pielęgniarskich/lekarskich) czy też artystycznych. Bez znaczenia jest, czy student kształci się w systemie stacjonarnym czy niestacjonarnym. Nie ma także ograniczenia dla studentów, którzy chcieliby ubiegać się o stypendium drugi i kolejny raz. Wśród ubiegłorocznych stypendystów są tacy, którzy otrzymywali wsparcie już drugi rok z rzędu i w tym roku także mogą się o nie ubiegać.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-08-05 10:10:50
0 Koszyk