Radni pytali

Dodano 2016-09-14 09:24:58 Interpelacje radnych złożone na sesji 8 września.

Koleiny na skrzyżowaniu

Marek Ganowicz z Klubu Radnych Lewicy prosił o usunięcie kolein na skrzyżowaniach wzdłuż Alei Jana Pawła II. Radny zwracał uwagę na szczególnie duże koleiny na skrzyżowaniu z Alejami Krasińskiego.

Dominik Kaźmierczak, kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji zapewniał, że nierówności na drogach zostaną zlikwidowane.

Dodatkowe linie

M. Ganowicz mówił też o konieczności namalowania ciągłej linii rozdzielającej jezdnie przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą 17 Stycznia (przy Deutsche Banku). Zdaniem radnego, w tym miejscu kierowcy łamią przepisy, bo skręcają w prawo z pasa, którym powinni jeździć na wprost.

Kierownik Kaźmierczak tłumaczył, że znakowanie ulic było niedawno odnawiane i zostało wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Zielone strzałki

Marek Goryniak z Klubu Radnych PiS apelował, aby na każdym skrzyżowaniu, gdzie to możliwe, wprowadzać zielone strzałki oznaczające możliwość warunkowego skrętu w prawo. W szczególności, zdaniem radnego, przydadzą się one na skrzyżowaniu przy zjeździe z wiaduktu w ul. Wolińską oraz na wyjeździe z Wolińskiej w kierunku Strzyżewic. Radny już nie raz zwracał uwagę na to, że auta, które czekają w kolejce na światłach zanieczyszczają środowisko.

D. Kaźmierczak odpowiadał, że zielona strzałka będzie wprowadzona na skrzyżowaniu Alei Konstytucji 3 Maja z ulicami Okrężną i Zamenhofa. Co do skrzyżowania, o którym wspominał radny, to znajduje się ono w ciągu drogi krajowej nr 12. Trasa ta ma być modernizowana, miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji i jeśli otrzyma pieniądze i remont ruszy, to sygnalizatory na skrzyżowaniach będą wymienione. 

Co z tą kanalizacją?

Kazimierz Jęcz z Klubu Radnych PiS złożył obszerną interpelację dotyczącą sieci kanalizacyjnej ułożonej na nowo powstałym osiedlu mieszkalnym między ul. Łanową a Zachodnią. Prosił o wizję lokalną tej inwestycji i sprawdzenie, czy sieć posiada odpowiednią średnicę, poziom ułożenia w stosunku do poziomu terenu, szczególnie ulic Lnianej, Siewnej, Rzepakowej i Gryczanej.

Z relacji mieszkańców tych ulic wynika, że poziom ułożonej sieci jest powyżej terenu tych ulic, a przekrój rur i średnica studzienek rewizyjnych nieodpowiednia. Taki stan powoduje, szczególnie podczas obfitych opadów, cofanie się ścieków na tereny posesji przyległych do tych ulic– mówił radny.

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji zapowiedział, że wizja sieci się odbędzie, z udziałem przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zaprosił na nią również radnego.

Klub Seniora w Zaborowie

Barbara Mroczkowska z Klubu Radnych PO pytała o możliwość utworzenia Klubu Seniora w Zaborowie, bo takie placówki już od dawna działają w centrum miasta.

Donata Majchrzak-Popławska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiadała, że MOPR bardzo chętnie zorganizuje spotkanie w tej sprawie z mieszkańcami Zaborowa. Mówiła też o tym, że prowadzenie klubu najlepiej zlecić organizacji pozarządowej. Taki model sprawdza się w innych placówkach.

Wały przy alejach

Radna Mroczkowska zwracała też uwagę na konieczność większej dbałości o zieleń rosnącą na wałach wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja.

Dariusz Lorych, dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni tłumaczył, że prace pielęgnacyjne zostały wykonane 30 i 31 sierpnia. To kilka dni po tym, jak radna złożyła interpelację. 

Plac i boiskoprzy Niepodległości 

Stefania Ratajczak z Klubu Radnych PiS prosiła, aby w budżecie miasta na rok 2017 zapisać budowę placu zabaw przy ul. Niepodległości. Apelowała także o pilną wymianę nawierzchni boiska do gry w kosza.

Jan Szafranek, dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych zapowiedział, że w czwartek 15 września o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Na tym spotkaniu będzie mowa o urządzeniu parkingów, placu zabaw, a także o boisku.

Kto dba o zieleń

Radna Ratajczak dopytywała także, czy Miejski Zakład Zieleni zleca pielęgnację zieleni zewnętrznym firmom. Dyrektor D. Lorych przyznał, że w tym roku MZZ podpisał trzy umowy na takie prace, z czterema firmami. W sumie za wykonane zadania zapłacił im 28.500 zł.

Aktywny samorząd

Radna Ratajczak chciała też wiedzieć, ile i jakich wniosków wpłynęło do 30 sierpnia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program ma wspierać osoby niepełnosprawne w różnych aspektach życia. Radna interesowała się w szczególności jednym z obszarów tego programu, a mianowicie likwidacją barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym.

D. Majchrzak-Popławska, dyrektor MOPR odpowiadała, że mieszkańcy Leszna złożyli 51 wniosków o pieniądze z programu „Aktywny samorząd”, na łączną kwotę 304.000 zł. Do tej pory PFRON przekazał 148.000 zł, dlatego MOPR czeka na kolejną transzę. Wniosków o likwidację barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym było 29, z tego 22 dotyczyły pieniędzy na zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania, a 7 szkoleń pozwalających na jego obsługę.

Zalewanie domów

Jarosław Zielonka z Klubu Radnych PO pytał o zbiornik retencyjny w rejonie ul. Duńskiej i Francuskiej. Domy znajdujące się w tym rejonie miasta są zalewane przez wodę po gwałtownych opadach deszczu. Zbiornik ma temu zaradzić.

Kierownik Kaźmierczak wyjaśniał, że pierwszą rzeczą, jaka ma się przyczynić do poprawy sytuacji będzie budowa kolektora wschodniego w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. Jeśli chodzi o budowę zbiornika retencyjnego, to Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji będzie zabiegał o wpisanie tego zadania do budżetu miasta na rok 2017, a ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do radnych, którzy budżet uchwalają.

Naprawa pomnika

Radny Zielonka występował także w sprawie koniecznej renowacji pomnika gen. Stefana Grota Roweckiego, który znajduje się przy jednostce wojskowej. Naprawy wymagają elementy betonowe.

Tomasz Szymański, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu wyjaśniał, że urząd czeka na opinię wojska, ile roboty mają kosztować i potem będzie podejmował decyzje w tej sprawie.

Księgowe odchodzą?

Ryszard Hayn z Klubu Radnych Lewicy chciał wiedzieć, czy to prawda, że szkolne księgowe odchodzą z pracy, bo boją się utraty zatrudnienia w razie powstania Centrum Usług Wspólnych, czyli jednej księgowości dla wszystkich szkół.

Lucjan Rosiak, naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśniał, że do tej pory w czterech placówkach oświatowych odeszły księgowe. Jedna przeszła na emeryturę, dwie się zwolniły, a kolejna objęła inne stanowisko w tej samej placówce, w jakiej była zatrudniona. Naczelnik przyznał, że nie jest łatwo znaleźć osoby chętne do pracy na wolnych stanowiskach księgowych.            

 

Autor: lm