Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 29 lipca 2021

Przeszły 2 wnioski

Nogi osób przechodzących przez przejście dla pieszych

Miasto Leszno pozyskało dofinansowanie na przebudowę dwóch przejść dla pieszych. Wyniki konkursu opublikował wczoraj Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

W związku z pozyskaniem dofinansowania, w najbliższych miesiącach przebudowane zostaną 2 przejścia: jedno na ul. 17 Stycznia i jedno na ul. Kąkolewskiej.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. B. Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraja Morawskiego została oszacowana na ponad 57.000 zł. Obecnie istniejące w tym miejscu przejście zostanie rozebrane, a na jego miejscu powstanie przejście wyniesione, zamontowane z prefabrykowanych elementów oraz jego odwodnienie.

Na ul. Kąkolewskiej natomiast przebudowane zostanie przejście pieszo-rowerowe znajdujące się na wysokości parkingu vis-à-vis cmentarza parafialnego. Tutaj również powstanie wyniesione przejście dla pieszych i rowerzystów, które zostanie jeszcze dodatkowo doświetlone. Całość inwestycji oszacowano na ponad 70.000 zł.

Oba zadania, które uzyskały pozytywną ocenę, zostaną dofinansowane w 80% kosztów kwalifikowalnych, co daje kwotę ok. 90.000 zł.

Trzeci wniosek, który zakładał budowę nowego przejścia pieszo-rowerowego przez Al. Konstytucji 3 Maja na wysokości Kościoła p.w. Św. Antoniego nie został zakwalifikowany do dofinansowania gdyż ta pula pieniędzy nie obejmuje działań poprawiających bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich, a taką są Aleje Konstytucji 3 Maja (tzw. „stara piątka”).

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-07-29 11:29:41
0 Koszyk