Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 17 listopada 2021

Projekt budżetu Leszna na rok 2022

ulica Szybowników w Lesznie. W trakcie przebudowy.

Do 15 listopada samorządy były zobowiązane przedstawić projekty budżetów na kolejny rok. Budżet Leszna 2022 został w poniedziałek złożony w Biurze Rady Miejskiej. Na inwestycje wydanych ma być 47 milionów złotych. Zaplanowano także podwyżki dla urzędników.

Dochody Leszna w roku 2022 mają wynieść 432.051.495,80 zł, a wydatki - 454.480.638,80 zł. Deficyt wyniesie 22.429.143 zł.

Zarówno dochody, jak też wydatki samorządu będą niższe o kilkadziesiąt milionów złotych niż w budżecie na rok bieżący. Wynika to przede wszystkim z faktu, że miasto nie będzie już dostawać środków rządowych na wypłatę świadczeń rodzinnych 500+ oraz wyprawki szkolnej 300+. To zadanie przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Miasto otrzymuje udziały w podatku dochodowym płaconym do budżetu państwa przez osoby fizyczne i firmy. W roku 2022 z tytułu PIT samorząd Leszna ma dostać 105.603.628 zł, o 5,2 miliona mniej niż w roku 2021. Z kolei z CIT ma wpłynąć 7.576.712 zł, o niemal 2 mln zł więcej niż w tym roku. To dane z Ministerstwa Finansów.

Subwencja oświatowa ma wynieść 124.901.133 zł i będzie większa o 5,8 mln zł od planowanej na rok bieżący. Subwencja nie wystarczy na pokrycie wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem miejskich szkół i przedszkoli. Do edukacji z własnego budżetu Leszno dołoży jeszcze ponad 80 mln zł.

W roku 2022 przewidywana jest emisja obligacji komunalnych na kwotę 11.900.000 zł.

- Będziemy też spłacać zobowiązania z lat ubiegłych - dodaje prezydent Łukasz Borowiak.

Planowany jest wykup obligacji z roku 2011 za 15 mln zł oraz spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  - 129.200 i BGK - 260.000 zł.

Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2022 roku ma wynieść 241 mln zł.

*

Wydatki bieżące samorządu pochłoną 391 mln zł. Na wydatki majątkowe, a więc inwestycje zaplanowano 47 mln zł. W roku 2022 dobiegną końca duże kilkuletnie zadania - przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta oraz ulicy Fabrycznej, a także rozbudowa i budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy placu Jana Metziga. Przebudowana zostanie ulica Wilkowicka - od Ronda Wilkowice do granicy z gminą Lipno oraz ulica Kilińskiego.

Na modernizację ulicy Święciechowskiej w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej zapisano 14 mln zł. W budżecie na rok 2022 - 1 mln zł. Inwestycja będzie realizowana przez kilka lat i samorząd będzie zabiegał o pozyskanie dofinansowania z programów rządowych.

- Pół miliona złotych przeznaczymy w przyszłym roku na dokumentację techniczną uzbrojenia nowej strefy inwestycyjnej - mówi prezydent. - Chcemy też dokapitalizować spółkę Miejski Zakład Zieleni. Planujemy wydać na to 760.000 złotych w roku 2022 i 500.000 złotych w roku 2023. Większa część tych pieniędzy ma być przeznaczona na przygotowanie dokumentacji pod budowę nowej siedziby zakładu. Od lat o tym mówimy i pora już zacząć realizować to zadanie.

Przypomnijmy, że nowa siedziba MZZ ma powstać na obecnym terenie spółki przy ul. Obrońców Lwowa. MZZ musi poszukać środków finansowych na sfinalizowanie tego projektu. Jeśli zdecyduje się na kredyt inwestycyjny, to miasto będzie poręczać jego spłatę.

*

W roku 2022 mają być realizowane dwie inwestycje dofinansowane z rządowego programu Polski Ład - termomodernizacja hali sportowej Trapez im. Zbigniewa Białasa oraz przebudowa Nowego Rynku i placu Jan Metziga. Obietnica tych pieniędzy już została złożona, w budżecie miasta jeszcze ich nie ma. Jeśli wpłyną to samorząd będzie miał pół roku na ogłoszenie przetargu i wybranie wykonawcy. Rządowa dotacja ma pokryć 90 procent wartości inwestycji, resztę trzeba dołożyć z własnych środków.

- Budżet miasta na rok 2022 jest proinwestycyjny. Mamy tylko obawy, czy rozstrzygnięcia przetargowe będą po myśli zamawiającego, a więc miasta - podkreśla Łukasz Borowiak.

W drugim naborze wniosków do Polskiego Ładu - na przełomie listopada i grudnia - miasto chce zabiegać o pieniądze na modernizację pływalni Akwawit. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano na inwestycję 42 mln zł.

- W tym tygodniu podpiszemy umowę z firmą, która przygotuje program funkcjonalno-użytkowy pływalni. Dokument będzie przedmiotem dyskusji z mieszkańcami i radnymi. Akwawit ma spełniać trzy funkcje: edukacyjną, sportową i rekreacyjną.

*

W roku 2022 rozpocznie się budowa przedszkola w Zaborowie za 13 mln zł oraz budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej za 6 mln zł z dofinansowaniem rządowym. Powstanie boisko oraz zagospodarowany zostanie teren przy Zespole Szkół nr 4, co ma kosztować 1,2 mln zł. Zakończy się projekt Zielone Leszno, a jego ostatnim etapem będzie dokończenie rewitalizacji Parku Kościuszki - 653.000 zł. 

Ponad milion złotych wydane będzie na dokończenie budowy systemu informacji przestrzennej. Na zmianę systemu ogrzewania zaplanowano w przyszłorocznym budżecie 200.000 zł, z czego jedną połowę dostanie MZBK, a drugą osoby prywatne. 50.000 zł przeznaczono na montaż paneli fotowoltaicznych.

- Jeśli zainteresowanie tymi programami będzie większe, będziemy dokładać pieniędzy - zapewnia Łukasz Borowiak.

Wykonana ma być także dokumentacja przebudowy ulic Miłej i Wiosennej, zbudowana kanalizacja deszczowa w ulicy Borowikowej i Leszczynowej. Wymiana sieci planowana jest także na południowej stronie alei 21 Października od skrzyżowania z Grunwaldzką do przejścia podziemnego. Na remonty Orlików zaplanowano 200.000 zł.

- Musimy również zacząć wymianę parkomatów. Zaplanowaliśmy to zadanie na trzy lata, w każdym roku planujemy wydać po 835.000 złotych.

Na programy leczenia niepłodności - in vitro i naprotechnologię zaplanowano w sumie 100.000 zł.

*

W roku 2022 mają też wzrosnąć wynagrodzenia pracowników magistratu i miejskich jednostek. Podwyżki będą do 10 procent, ale o tym kto ile dostanie decydować będzie kierownik wydziału czy jednostki.

*

Budżet Obywatelski Leszna 2022 to 2.550.000 zł. Inwestycje, jakie będą realizowane zostały ogłoszone pod koniec września.

lm

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk