Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 29 grudnia 2015

Powstanie Rada Historyczna

Panorama Miasta Leszna z wieża ratuszową

Z inicjatywy Sławomira Szczota, przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna, powstanie Rada Historyczna Miasta. Pierwsze spotkanie w tej sprawie już się odbyło. Wzięli w nim udział historycy, regionaliści i przedstawiciele organizacji społecznych.

Rada ma doradzać prezydentowi i radnym w zakresie tworzenia i realizacji „Polityki historycznej miasta”.

Mówi Sławomir Szczot:

Polityka historyczna będzie miała na celu kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, a także ma budować więź mieszkańców z miastem i jego przeszłością. Na spotkaniu pojawiły się propozycje m.in. poświęcenia całego roku jakiejś postaci czy wydarzeniu historycznemu. Rada może też opiniować długofalową politykę nazewnictwa ulic w mieście i proponować nazwy nowym ulicom, osiedlom czy innym miejscom.

Z Radą Historyczną Miasta miałyby współpracować szkoły, nauczyciele historii, młodzież, która pasjonuje się historią, organizacje społeczne. Do pracy w radzie poproszeni zostaną przedstawiciele wyższych uczelni oraz szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Miasto może promować się w kraju i za granicą także poprzez wydarzenia i postacie historyczne związane z Lesznem – uważa Szczot.

Uczestnikami pierwszego spotkania byli: Łukasz Przybyłka, Elżbieta Olender, Witold Omieczyński, Bartosz Domagała, Waldemar Handke, Barbara Głowinkowska, Damian Szymczak, Jarosław Zielonka, Zenon Jóźwiak, Halina Cichocka-Nowak, Marek Goryniak.

Zainteresowani pracą w Radzie Historycznej Miasta mogą się zgłaszać do przewodniczącego Sławomira Szczota.

Autor: Lm

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk