Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 19 listopada 2021

Pielęgnacja drzew na Rynku

Podnośnik i przyczepa z obciętymi gałęziami na leszczyńskim Rynku

Dziś, 19 listopada rozpoczęły się prace pielęgnacyjne drzew rosnących na Rynku w Lesznie. Nad ich wykonaniem czuwa Miejski Konserwator Zieleni i koordynator zieleni miejskiej. Prace powinny się zakończyć do połowy grudnia br.

Drzew rosnących na Rynku jest 52. Wszystkie podlegają ochronie konserwatorskiej, a prace są wykonywane zgodnie z pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków i pod nadzorem koordynatora zieleni miejskiej.

Pielęgnacja drzew na rynku prowadzona jest regularnie, w cyklu co dwa lata. Polega na uformowaniu pokroju drzew z dążeniem do wyrównania ich wielkości, usunięciu wszystkich suchych i połamanych gałęzi w koronach, a także niezbędnym z uwagi na bezpieczeństwo cięciu (w miejscu kolizji koron drzew z napowietrznymi liniami energetycznymi czy elewacjami zabytkowych budynków).

Prace wykonywane są z podnośnika, a w miejscach dla niego niedostępnych - metodą arborystyczną. Pomoc specjalisty arborysty potrzebna jest zwłaszcza w przypadku drzew rosnących przy ogródkach wiedeńskich. Ich konstrukcje, w przypadku 24 drzew uniemożliwiają dotarcie podnośnikiem.

Restauratorzy prowadzący działalność gastronomiczną na Rynku, których ogródki wiedeńskie pozostają na sezon zimowy na płycie Rynku, zgodzili się dofinansować prace pielęgnacyjne wymagające specjalistycznych metod przy drzewach rosnących przy ogródkach. Zapłacą różnicę między ceną standardowej pielęgnacji z podnośnika, a ceną usługi firmy specjalistycznej. To łącznie kwota 3000 zł netto. Całkowity koszt pielęgnacji drzew wyniesie to 13.400 zł netto.

Prace wykonuje Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie oraz Pan Łukasz Wróbel - firma "Bergrup-prace na wysokości".

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk