Oddziały przygotowawcze w SP13

Dodano 2022-02-18 10:55:20 Od nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie powstaną dwa oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy.

Samorząd Leszna chce pomóc dzieciom ze Wschodu podjąć naukę w polskich szkołach, zwłaszcza w nauce języka polskiego. Na początku roku szkolnego 2021/2022 do leszczyńskich szkół podstawowych uczęszczało 130 dzieci i 26 uczniów szkół średnich z Ukrainy. Wielu młodych Ukraińców uczy się też w szkołach policealnych. 

Nauczycielom prowadzącym zajęcia z danego przedmiotu towarzyszył będzie tłumacz lub nauczyciel znający język ukraiński, który pomoże w wyjaśnianiu problematycznych kwesti. Nauka w klasie przygotowawczej trwałaby rok, po jej zakończeniu uczniowie wracaliby do swoich „macierzystych” klas. Liczba uczniów w jednym oddziale nie może przekraczać 15 osób. Do oddziałów przygotowawczych, poza Ukraińskimi dziećmi, będą mogły uczęszczać także inne dzieci z zagranicy. 

W przypadku oddziałów przygotowawczych Miasto Leszno korzystać będzie z nieco wyższej subwencji oświatowej. Finansowanie oddziałów nie obciąży dodatkowo budżetu miasta.