MOPR będzie wypłacał dodatek węglowy

Dodano 2022-08-16 12:44:35 Na 3000 zł dodatku węglowego mogą liczyć członkowie gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. W Lesznie wnioski przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz w biurze podawczym Urzędu Miasta, jednak dopiero po przekazaniu samorządom przepisów wykonawczych do ustawy, co nastąpi z pewnością jeszcze w tym tygodniu.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem jest wcześniejsze dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy ma formę jednorazowego wsparcia finansowego ułatwiającego zakup węgla na zimę. Nie uwzględnia ono kryterium dochodowego, jak również nie przymusza do wydania tych pieniędzy na węgiel, gdyż mógł być on zakupiony już wcześniej. Uzyskany dodatek nie będzie mógł być zajęty przez komornika, ani nie jest objęty podatkiem.

W Lesznie weryfikacją wniosków składanych przez mieszkańców zajmował się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Przyjmowanie wniosków ruszy jednak dopiero, kiedy leszczyński samorząd otrzyma przepisy wykonawcze do podpisanej 11 sierpnia przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o dodatku węglowym. Wtedy wyczerpujące informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.moprleszno.pl 

Leszczyńscy urzędnicy zaplanowali już procedurę działania, aby złożenie wniosku było dogodne dla mieszkańców.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 roku elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub tradycyjnie w formie papierowej - wyjaśnia Kamila Nowaczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie. - Druki wniosku będzie można pobrać z naszej strony internetowej, a także wystawione będą na korytarzu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Janusza Korczaka 5, przy kasie. Dla uniknięcia kolejek składać je będzie można w wystawionej na korytarzu urnie. Aby jeszcze bardziej ułatwić mieszkańcom załatwienie tej sprawy, zamierzamy stworzyć możliwość otrzymania druku i oddania wniosku w biurze podawczym na parterze Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Karasia 15.

Wnioski są dość proste do wypełnienia. Trzeba w nich podać imię i nazwisko, adres, numer PESEL oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatkowo we wniosku trzeba będzie zawrzeć informację o źródle ogrzewania, a także dane osób zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe. Należy mieć jednak na uwadze, że wniosek podlega pod rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Nie można wykluczyć sytuacji, kiedy o wypłatę dodatku węglowego wystąpi więcej niż jedna osoba ze wspólnego gospodarstwa domowego. Wówczas pieniądze wypłacone zostaną wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

 

(JAC)