Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 lipca 2019

Leszno – miasto dla młodych? (ankieta)

Zdjęcie, Leszno – miasto dla młodych? (ankieta)

„Leszno to 'sprytne miasto' - umożliwia mądre i efektywne zarządzanie czasem”, „Leszno zapewnia łatwiejszy dostęp do edukacji przedszkolnej niż duże miasta” – to tylko niektóre z kilkunastu spostrzeżeń, które zostały sformułowane podczas warsztatów dotyczących pomysłów na rozwój Leszna. Teraz chcielibyśmy dowiedzieć się, co na ten temat myślą mieszkańcy – w jakim stopniu zgadzają się z tymi stwierdzeniami i spostrzeżeniami.

W związku z tym, zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety.

Wypełnienie jej zajmie niewiele czasu, a zebrane informacje będą dla nas niezwykle cenne. Chcemy włączać mieszkańców w cały proces planowania rozwoju miasta i dyskusję na tematy związane z jego przyszłością. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kreowanie zmian w mieście nie może się odbywać bez aktywnego udziału mieszkańców, ponieważ tylko dzięki realnemu włączaniu różnych grup interesariuszy, działania będą „szyte na miarę”.

Dane statystyczne oraz obserwacje wskazują, że największy problem rozwojowy miasta związany jest z wysysaniem ludzi młodych z Leszna do większych miast. Z tego powodu, pierwszym etapem wsłuchiwania się w opinie mieszkańców było kilkanaście pogłębionych wywiadów z osobami, które dojeżdżają do pracy do Poznania/Wrocławia, ale mieszkają w Lesznie, z osobami, które wyprowadziły się z Leszna oraz z osobami, które kiedyś mieszkały w Lesznie, wyprowadziły się, a następnie do niego wróciły. Kolejnym etapem były dwudniowe warsztaty kreatywne, w których wzięło udział 30 osób (w załączeniu raport z przeprowadzonych działań). Wywiady i warsztaty dały podstawę do sformułowania kilkunastu spostrzeżeń, o których skonsultowanie, za pośrednictwem internetowej ankiety, prosimy teraz szersze grono mieszkańców.

Ankieta dostępna jest tutaj. Można ją wypełniać do czwartku 18 lipca 2019 r. - po tym terminie, link zostanie wyłączony, a pytania będą dostępne w wersji „do wglądu” jako załącznik do newsa. Dostępny będzie również raport z wynikami przeprowadzonej ankiety.

Opublikował: Anna Krzewina-Woźniak kontakt: akrzewina-wozniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-07-23 15:11:21
0 Koszyk