Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 04 września 2020

Konkursy US Poznań w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zdjęcie, Konkursy US Poznań w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Informujemy, że Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zorganizował następujące konkursy:

  1. Konkurs radiowy z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym - https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-radiowy-z-wiedzy-o-psr-2020/  , w którym uczestnicy mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu spisu, w każdy poniedziałek na antenie Radia Poznań.
  2. Konkurs fotograficzny Moje gospodarstwo w obiektywie - https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/moje-gospodarstwo-w-obiektywie/ , adresowany do użytkowników gospodarstw rolnych z zacięciem fotograficznym.
  3. Rolnicy, którzy dokonają samospisu przez internet i nadeślą zdjęcie swojego gospodarstwa wezmą udział w projekcie, którego efektem będzie plakat promujący PSR 2020.
  4. Konkurs plastyczny Nasze gospodarstwo rolne - https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/nasze-gospodarstwo-rolne/  , przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenach wiejskich, które wraz z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem nauczycieli jest już potem tylko sfotografowanie wykonanych makiet i zgłoszenie ich do konkursu.
  5. Konkurs Wyścig po piłki -  https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wyscig-po-pilki/ , to konkurs, w którym udział wezmą wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych w gminie. Niezależnie czy gmina jest duża czy mała, czy wiejska czy o charakterze raczej miejskim. Każda może wziąć udział w wyścigu o piłki, wystarczy, że zmobilizuje użytkowników gospodarstw rolnych do samospisu przez internet jeszcze we wrześniu. Im wyższy wskaźnik realizacji spisu w tej formie na koniec września, tym większa szansa, że komplet piłek trafi do wybranej przez władze gminy szkoły.
     

W przygotowaniu jest także konkurs Namierz spis w gminie, o którym informacja również ukaże się na stronie tut. Urzędu Statystyczny w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna 

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-09-04 12:03:32
0 Koszyk