Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 20 września 2021

Konferencja Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości

Zdjęcie, Konferencja Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości

W imieniu Regionalnej Izby – Przemysłowo Handlowej zapraszamy w Lesznie na ogólnopolską konferencję naukową „Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości”.

W imieniu Regionalnej Izby – Przemysłowo Handlowej zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości”, która odbędzie się w Poznaniu dnia 30.09.2021r. Konferencja towarzyszyć będzie powołaniu Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Regionalna Izba – Przemysłowo Handlowa w Lesznie współtworzy nowy sąd arbitrażowy, w związku z czym w Lesznie utworzony zostanie oddział sądu. Sprawy leszczyńskich przedsiębiorców będą mogły być rozpatrywane w siedzibie Izby w Lesznie, co niewątpliwie przyspieszy procesy oraz zmniejszy ich koszty.


Prezesem Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego został adw. Wojciech Celichowski. W skład Kolegium Elektorów sądu weszły wybitne postaci z wielkopolskiego środowiska prawniczego i gospodarczego. Prezesem leszczyńskiego oddziału sądu wybrany został adw. Tomasz Kirstajn, członek prezydium RIPH.
W konferencji udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, w szczególności osoby zarządzające firmami oraz prawnicy tych firm. Udział w konferencji dla adwokatów i radców prawnych wiąże się z przyznaniem 6 punktów szkoleniowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w Konferencji. Prosimy również o przekazanie niniejszego zaproszenia do prawników obsługujących Państwa firmę.


Sąd arbitrażowy to wyspecjalizowany sąd gospodarczy. Orzekają w nim arbitrzy z dużym doświadczeniem biznesowym i prawnym, władający językami obcymi. Wyrok wydany przez ten sąd może być egzekwowany jak wyrok sądu powszechnego .Stanowi to zatem interesującą alternatywę wobec sądownictwa państwowego, albowiem koszty takiego procesu są niższe, a rozpoznanie szybsze.

Zalety arbitrażu:

  • szybkość postępowania (tylko jedna instancja)
  • poufność i dyskrecja w postępowaniu
  • doświadczenie biznesowe i prawne arbitrów
  • możliwość wyboru arbitrów przez strony
  • oszczędność – niższe i przewidywalne koszty
  • elastyczna procedura postępowania przyjazna stronom.


Konferencja odbędzie się 30 września 2021 roku w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum (Poznań, Al. Niepodległości 53) oraz w formule zdalnej.

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-09-21 10:09:02
0 Koszyk