Kamieniczka przybrała barokowy kostium

Dodano 2021-12-14 08:59:47 Kamieniczka przy ul. Łaziebnej 26 w Lesznie odzyskała barokowy wygląd z XVIII w. Stało się to możliwe dzięki udzieleniu dotacji prywatnemu inwestorowi z budżetu Miasta Leszna na kwotę 40.949 zł brutto. Wartość całej inwestycji wyniosła 87.228 zł brutto. Tego rodzaju dotacje mogą być przekazane na prace remontowo-konserwatorskie przy wszystkich obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków Miasta Leszna.

Budynek przy ul. Łaziebnej 26 należy do grupy najciekawszych przykładów leszczyńskiej architektury mieszczańskiej z XVIII w. We wnętrzu zachowany jest historyczny układ funkcjonalny z boczną sienią przelotową i klatką schodową. Pomieszczenie po prawej stronie traktu frontowego posiada w pełni zachowane sklepienie kolebkowe z lunetami, które być może jest reliktem domu jeszcze z XVII stulecia. Wszystkie te rozwiązania reprezentują typ kamienic mieszczańskich powszechnie niegdyś występujących w Lesznie, w których parter pełnił rolę handlowo-usługową, piętro funkcję reprezentacyjno-mieszkalną, a poddasze gospodarczą.  

Budynek był częściowo przebudowywany pod koniec XIX w., a także później, w wyniku czego stracił niemal wszystkie zewnętrzne cechy barokowe. Przed remontem budynek nie posiadał dekoracji architektonicznej, był otynkowany nieodpowiednim barwionym w masie tynkiem współczesnym. Odtworzenie historycznego detalu i kolorystyki elewacji było możliwe na podstawie XIX wiecznych inwentaryzacji oraz analogii historycznych. Przy tej okazji wykonano także nową stolarkę architektoniczną nawiązującą wyglądem do XVIII wiecznych wzorców. Remont elewacji kamienicy z pewnością pozytywnie wpłynie także na wygląd ul. Łaziebnej, bardzo potrzebującej działań w zakresie rewitalizacji.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczenia oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała nr XXVII/481/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanym na terenie miasta Leszna.