Graficzny nagłówek podstrony

KONKURSY (BAZA)

16 lutego 2018

Konkurs POWER 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej"

Konkurs POWER 2.9

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

14 lutego 2018

„Seniorzy w akcji”

„Seniorzy w akcji”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

12 lutego 2018

„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” Wnioski można składać od 1 do 31 marca 2018r.

12 lutego 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018.

06 lutego 2018

Nabór wniosków do III edycji Konkursu im. Jana Dormana

Nabór wniosków do III edycji Konkursu im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza teatry, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do udziału w III Edycji Konkursu im. Jana Dormana na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi.

05 lutego 2018

Konkurs w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions

Konkurs w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions

Rozpoczął się trzeci nabór wniosków projektowych dotyczących działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions – UIA. Do 30 marca 2018 r. miasta i obszary miejskie mogą ubiegać się o wsparcie swoich działań w obszarze adaptacji do zmian klimatu, jakości powietrza, mieszkalnictwa, miejsc pracy i umiejętności w lokalnych gospodarkach.

05 lutego 2018

MZ: Narodowy Program Zdrowia: Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi.

Kolejny konkurs MZ w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi. Oferty do: 20 lutego 2018.

05 lutego 2018

Nabór w PO WER: Dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej (2.9)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej.

05 lutego 2018

Nabór w PO WER: Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych (1.3)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży. Konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Pierwsza runda potrwa od 1 do 28 lutego 2018 r.

0 Koszyk