Graficzny nagłówek podstrony

KONKURSY (BAZA)

06 czerwca 2018

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna II tura 2018

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 06 czerwca 2018r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2018 r. w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Leszna - II tura 2018. Treść ogłoszenia oraz formularze do pobrania w załączeniu.

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Leszna informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego "Amazonka" z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podst. prawna art.19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. z 2018 poz.450).

06 marca 2018

„Decydujesz, pomagamy” IV edycja

„Decydujesz, pomagamy” IV edycja

Aktywni mieszkańcy, instytucje i organizacje pozarządowe już po raz czwarty mają okazję wziąć udział w programie „Decydujesz, pomagamy” i otrzymać finansowe wsparcie na realizację lokalnych projektów społecznych. Tesco wraz z Fundacją Tesco przekażą na ten cel aż 1 125 000 złotych.

05 marca 2018

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, pn.: „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety”.

05 marca 2018

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018.

05 marca 2018

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO).

16 lutego 2018

Konkurs POWER 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej"

Konkurs POWER 2.9

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

14 lutego 2018

„Seniorzy w akcji”

„Seniorzy w akcji”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

0 Koszyk