Graficzny nagłówek podstrony

Instytucje pomocy

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: www.moprleszno.pl
  2. Dom Pomocy Społecznej www.dpsleszno.info
  3. Środowiskowy Dom Samopomocy www.leszno.pl/Srodowiskowy_Dom_Samopomocy
  4. Urząd Miasta Leszna, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności www.bip.leszno.pl/zadania-powiatowego-zespolu-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci
  5. Urząd Miasta Leszna, Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
  6. Powiatowy Urząd Pracy www.pupleszno.bip.gov.pl/
  7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.gov.pl
Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-14 09:20:26
0 Koszyk