Instytucje pomocy

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - informacje na stronie www.moprleszno.pl
  2. Dom Pomocy Społecznej - informacje na stronie: www.dpsleszno.info
  3. Środowiskowy Dom Samopomocy - informacje na stronie: www.leszno.pl/Srodowiskowy_Dom_Samopomocy
  4. Urząd Miasta Leszna, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - informacje na stronie: www.bip.leszno.pl/zadania-powiatowego-zespolu-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci
  5. Urząd Miasta Leszna, Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
  6. Powiatowy Urząd Pracy - informacje na stronie: www.pupleszno.bip.gov.pl/
  7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - informacje na stronie: www.pfron.gov.pl